Việt Nam công nhận quyền chuyển đổi giới tính

Jessica Nguyễn tại nơi làm việc.
Jessica Nguyễn tại nơi làm việc.
Nguyen Hoang Thien
Bộ Luật Dân sự sửa đổi công nhận giới tính sau phẫu thuật chuyển giới
“Việc công nhận quyền chuyển đổi giới tính giúp tôi và nhiều người chuyển giới khác thấy được xã hội công nhận và thấy tự tin hơn để theo đuổi những vị trí cao hơn trong công việc.”

Tháng 11/2016 -- Jessica Nguyễn đã phẫu thuật chuyển giới tính, nhưng trong nhiều năm hộ chiếu và giấy tờ cá nhân của cô vẫn chưa thể hiện thay đổi quan trọng về giới tính của cô. Các nhà tuyển dụng tiềm năng không thuê cô làm việc vì không biết phải xác định cô là nam hay nữ. Quá trình tìm việc của cô trở thành trải nghiệm về sự kỳ thị và phân biệt đối xử.

Tháng 11/2015,  Jessica là một trong số hàng nghìn người chuyển giới trên khắp Việt Nam đón nhận tin mừng khi Bộ luật dân sự sửa đổi được Quốc hội thông qua chính thức công nhận giới tính cho người chuyển giới đã thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính.

“Tôi quá hạnh phúc và cảm động khi thấy luật được Quốc hội thông qua. Việc được công nhận quyền chuyển giới tính giúp tôi và nhiều người chuyển giới khác thấy được xã hội công nhận và thấy tự tin hơn để theo đuổi những vị trí cao hơn trong công việc. Tôi hi vọng dần dần việc này sẽ giúp giảm sự phân biệt đối xử và mọi người sẽ đối xử với chúng tôi như những người bình thường” Jessica cho biết.  

Bộ luật dân sự sửa đổi đánh dấu một bước ngoặt trong sự chuyển mình của Việt Nam nhằm nâng cao quyền của mỗi cá nhân, trong đó có vấn đề về nhân thân, bình đẳng trong hôn nhân và việc làm. Giờ đây, Jessica có thể xuất trình giấy tờ tùy thân khớp với nhận dạng giới tính của cô, và mở rộng cơ hội việc làm cũng như khả năng tiếp cận dịch vụ y tế.

Thông qua dự án Quản trị nhà nước nhằm Tăng trưởng toàn diện, USAID hợp tác với Bộ Tư pháp, Quốc hội và một số tổ chức xã hội dân sự đại diện các nhóm dễ bị tổn thương để đóng góp ý kiến cho việc sửa đổi Bộ luật Dân sự..

Ông Vũ Công Giao thuộc Viện Chính sách công và Pháp luật mô tả Bộ luật Dân sự là nền tảng pháp lý để thúc đẩy dân chủ và đảm bảo công bằng xã hội và quyền con người. Theo ông, quá trình soạn thảo thu được nhiều ý kiến “với sự tham gia đại diện của những người chuyển giới trong các buổi tham vấn [công khai] về việc sửa đổi Bộ luật dân sự … để lắng nghe và xem xét quan điểm cũng như những trường hợp thực tế của cộng đồng người chuyển giới”.

Bộ luật Dân sự sửa đổi được Bộ Tư pháp soạn thảo và Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015. Luật sẽ có hiệu lực từ 1/1/2017.

Dự án Quản trị nhà nước nhằm Tăng trưởng toàn diện của USAID thực hiện từ năm 2013 đến năm 2018 bởi tổ chức Chemonics International. Dự án hợp tác với Chính phủ Việt Nam để hỗ trợ các cải cách về thương mại, pháp lý và quy định, đẩy mạnh quản trị nhà nước và tăng trưởng kinh tế bao trùm.