Flag of Albania

Albania

Language: English | Shqip
 • USAID Opens Tourism Management Office for Pellumbas Cave

  Learn More
 • Locals Take the Reins of Albania’s Tourism Development

  Learn More
 • Këshilli Kombëtar i Territorit në Shqipëri miraton të 5 Planet e Përgjithshme Territoriale Vendore, që u përgatitën me ndihmën e USAID-it

  Learn More
 • USAID Backs Albania's Civil Society on Justice Reform Statement

  Learn More
 • USAID and Government of Albania Start Tourism Investment and Finance Fund

  Learn More
 • USAID facilitates Albanian citrus exports

  Learn More
 • USAID continues a multi-donor effort to supports territorial and administrative reform in Albania.

  Learn More
Ervehe Tushi
Drejtuesja e Programit në Radio: E Verbër, por me Zë të Fuqishëm
Çaste mësimi praktik për riparimim e makinave qepëse
Trainimi Mbështet Fuqizimin e Industrisë Shqiptare të Prodhmit të Veshjeve
Një ekspert i huaj ndihmon për zbulimin e veprimeve të paligjshme në një matës.
Shqipëria Përballet me Krizën Energjetike

About Albania

 

Që në vitin 1992, Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka ofruar ndihmë për të mbështetur zhvillimin, stabilitetin dhe integrimin e Shqipërisë në Europë. Ndihma e ShBA-së ka ndihmuar kalimin e Shqipërisë nga shteti komunist më i izoluar dhe më represiv në Europë, drejt një demokracie me ekonomi të orientuar nga tregu.

Programi aktual bashkëpunon me Qeverinë e Shqipërisë dhe me sektorin privat për reformat transformuese për te fuqizuar institucionet demokratike dhe për të mbështetur rritjen ekonomike. Në mënyrë specifike, USAID ndihmon Shqipërinë për:

 • Fuqizimin e shtetit të së drejtës, duke rritur aftësitë e avokatëve e të gjyqtarëve, dhe duke siguruar që gjykatat të funksionojnë në mënyrën e duhur.
 • Rritjen e aftësisë së pushteteve vendore për të shtuar të ardhurat dhe për të ofruar shërbime më efektive për qytetarët, përfshirë sektorë nga kujdesi shëndetësor deri te uji i pijshëm.
 • Përmirësimin e konkurrueshmërisë në biznes, duke fuqizuar ndërkohë sektorin financiar për të mbështetur më mirë zhvillimin ekonomik dhe sigurinë financiare. 

Contact Information

Mission Contact

American Embassy/Tirana
USAID
Rr. e Elbasanit, Nr. 103
Albania
Phone 
+355-4-224-7285
Fax 
+355-4-223-3520

USAID Contact

Judith Robinson
U.S. Agency for International Development
Bureau for Europe and Eurasia, SA-044, Room 234
Washington
, DC 
20523
USA
Phone 
202-567-4033
Fax 
(202) 567-4261