شرکت برشنا سنگ تهداب یک پروژۀ مهم زیربنایی را گذاشت

Afghanistan Utility Breaks Ground on Landmark Infrastructure Project
Afghanistan Utility Breaks Ground on Landmark Infrastructure Project
USAID/Afghanistan

For Immediate Release

Sunday, سپتمبر 24, 2017

کابل، افغانستان- کار ساخت یک نیروگاه برق آفتابی با ظرفیت تولیدی 10 میگاوات برق در حومه شهر قندهار با گذاشتن سنگ  تهداب آن آغاز گردید. در مراسم تهداب گذاری این نیروگاه که اولین نیروگاه از نوع خود میباشد مقامات حکومت افغانستان، د افغانستان برشنا شرکت و مسوولین شرکت انرژی هندی که مسؤلیت ساخت و اداره نیروگاه متذکره را بر عهده خواهد داشت، حضور داشتند. ادارۀ انکشاف بین‌الملی امریکا با فراهم آوری 10 میلیون دالر امریکایی بحیث وجه تشویقی به منظور کاهش خطر سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد به نام «شرکت نفت و گاز داینستی» زمینه تطبیق این پروژه را فراهم نمود.

شرکت برشنا و شرکت داینستی یک توافقنامۀ 15 ساله را امضاء نمودند که بر اساس آن شرکت داینستی برق تولید شده را به شرکت برشنا به فروش می‌رساند تا میزان عرضه انرژی برق در این منطقۀ ناآرام را که نیازمندی آن به مراتب بیشتر از میزان عرضه است، افزایش دهد.

شرکت برشنا از روش مبتکرانۀ داوطلبی معکوس استفاده نمود تا داوطلبین را برای این قرارداد شناسایی نموده و هزینه‌های پروژه را پایین نگه دارد. از داوطلبین واجد شرایط دعوت شد تا در داوطلبی آنلاین که به تاریخ 16 جولای 2016 برگزار گردید، اشتراک کنند. داوطلبین ملزم بودند که نرخ‌های پیشنهادی شان را که بالاتر از قیمت آغازین تعیین شده توسط شرکت برشنا نباشد، ارائه کنند. در نتیجه، داوطلبی که پایین‌ترین نرخ را پیشنهاد کرد، برندۀ قرارداد شد.

رئیس د افغانستان برشنا شرکت آقای امان‌الله غالب گفت «این نیروگاه برق آفتابی خصوصی یک گام مهم در راستای رفع کمبود انرژی برق در ولایت قندهار میباشد.» وی افزود «این نیروگاه به یک پارک صنعتی انرژی برق فراهم خواهد نمود، که از این طریق زمینه ساز سرمایه‌گذاری خصوصی در منطقه خواهد شد.»

سرپرست ادارۀ انشکاف بین‌المللی امریکا آقای مایکل مکارد نقش سکتور خصوصی را در توسعه بیشتر سکتور انرژی افغانستان کلیدی خوانده و افزود:

«ما خواهان توافقنامه‌های بیشتری پیرامون سرمایه‌گذاری‌های مشترک بخش خصوصی و دولتی در افغانستان هستیم، زیرا این سرمایه‌گذاری‌ها منتج به رشد اقتصادی بیشتر، امنیت بهتر و رفاه بیشتر مردم افغانستان خواهد شد.»

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با مصرف حدود 17میلیارد دالر امریکایی در برنامه‌های انکشافی در افغانستان از سال 2002 بدینسو، بزرگترین برنامۀ کمک‌های ملکی دو جانبه را به افغانستان فراهم می‌نماید. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با حکومت و مردم افغانستان کار می‌نماید تا رشد اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی را تضمین نماید؛ یک کشور دیموکراتیک و توانای را که در آن حاکمیت قانون تامین باشد، ایجاد نماید؛ و خدمات اساسی آموزشی و صحی را برای تمام افغان‌ها فراهم نماید.

Share This Page