Flag of Ukraine

Економічний розвиток

Language: English | Ukrainian
Працівниця компанії «Молочний край» контролює виробничий процес на новій лінії з переробки молока.
Працівниця компанії «Молочний край» контролює виробничий процес на новій лінії з переробки молока з використанням обладнання, придбаного за кошти гранту USAID.
Ірина Павлюк

Після відновлення своєї незалежності у 1991 році, Україна здійснювала реформи, що були спрямовані на створення ефективної ринкової економіки, та яким часто-густо бракувало послідовності. USAID сприяє формуванню у країні конкурентної економіки, у якій малі та середні підприємства здатні вільно реалізовувати свій потенціал. За підтримки Агентства, останнім часом Уряд України здійснив кілька етапних кроків у цій сфері, що зокрема включають впровадження електронної системи звітності та розкриття інформації для підприємств, акції яких котуються на відкритому ринку, створення інститутів, що забезпечують прозору та ефективну торгівлю активами, а також розвиток ринку цінних паперів.  

USAID надає допомогу Україні у побудові потужного фінансового сектору, який регулюється політично та економічно незалежними структурами, використовує визнані у світі методи діяльності, є інтегрованим до міжнародних стандартів, а також користується довірою з боку українських громадян та інвестиційної спільноти.

Програми Агентства сприяють покращенню бізнес-клімату на загальнонаціональному та місцевому рівні, що забезпечує стимули до розвитку внутрішньої й зовнішньої торгівлі та інвестицій. Шляхом допомоги в оптимізації нормативно-правової бази, яка нині збільшує вартість ведення бізнесу в Україні, USAID підтримує розвиток конкурентоздатної української економіки. 

Поточні проекти:

РОЗВИТОК ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ:

Розвиток комерційного права в Україні 
Виконавець: Центр комерційного права
Період реалізації: 16 жовтня 2011 року – 31 грудня 2017 року

http://www.commerciallaw.com.ua/uk

Проект USAID з реформування комерційного законодавства допомагає Уряду України у розробці проектів законів та нормативних актів з таких питань, як діяльність державно-приватних партнерств, оподаткування, процедури банкрутства, реєстрація підприємств, а також у інших сферах, що є ключовими для розвитку економіки. З 2003 року в Україні працює Центр комерційного права. Він є наступником попередніх програм USAID, що сприяли Уряду України у розробці сучасного законодавства та ринково орієнтованих заходів державної політики, які прийшли на зміну законам радянського зразка та застарілим нормам, успадкованим від часів командно-адміністративної економіки.

Інвестиції та кредитування бізнесу
Виконавець: Фонд «Вестерн Ен-Ай-Ес Ентерпрайз»/Хорайзон Кепітал»
Період реалізації: 21 вересня 1994 року – 31 грудня 2023 року

Фонд «Вестерн Ен-Ай-Ес Ентерпрайз» був створений USAID у 1994 році з капіталом у 150 млн. дол. США як регіональний фонд, що мав вкладати кошти до акціонерного капіталу приватних підприємств України та Молдови. Протягом двох десятиріч фонд здійснював такі інвестиції у малий і середній бізнес цих двох країн. У 2014 році USAID спрямувало залишок коштів на здійснення заходів, що сприяють розбудові стратегічних і практичних механізмів підтримки розвитку приватного бізнесу з особливим наголосом на питання економічного лідерства, місцевого економічного розвитку, соціального інвестування, розвитку експорту тощо.

Лідерство в економічному врядуванні
Виконавець: Фонд Східна Європа у партнерстві з Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, CASE Україна та Київським економічним інститутом Київської школи економіки 
Період реалізації: 19 грудня 2014 року – 31 грудня 2017 року

Метою заходів в рамках проекту «Лідерство в економічному врядуванні» є поліпшення бізнес-середовища з залученням місцевих організацій, які мають визнаний рівень технічного розвитку та кваліфікацію, та зміцнення інституційних можливостей таких організацій з метою визначення необхідних стратегічних коректив і мотивування до конкретних інституційних реформ. Ця діяльність має три цілі: 1) визначення законодавчих, регуляторних та адміністративних заходів з метою поліпшення середовища для діяльності малих і середніх підприємств України; 2) надання підтримкицентральним і місцевим органам влади у розробці, просуванні та впровадженні ефективних реформ на підтримку малого і середнього бізнесу; 3) координація та підтримка зацікавлених сторін у складі бізнес-спільноти для обстоювання економічно обґрунтованих реформ з врахуванням фіскальних потреб.

Проект «Економічні можливості для потерпілих від конфлікту» 
Виконавець: МБФ «Український жіночий фонд»
Період реалізації: 29 серпня 2016 року – 28 серпня 2018 року

Мета цього проекту – сприяти створенню нових робочих місць та надати допомогу потерпілим від конфлікту на Донбасі у започаткуванні нової власної справи або перенесенні підприємницької діяльності у нові міста чи регіони. При цьому особлива увага звертатиметься на потреби людей з інвалідністю та інших соціальних груп, які перебувають у найбільш вразливому становищі. Проект працюватиме у Київській, Дніпропетровській, Житомирській, Харківській, Запорізькій та Вінницькій областях.

Проект «Конкурентне право та стратегія для України»
Виконавець: Федеральна торгівельна комісія США
Період реалізації: 30 березня 2016 року – 31 грудня 2019 року

Проект «Конкурентне право та стратегія для України» сприятиме розробці державної політики з питань конкуренції та створенню більш сприятливого середовища для підприємництва. У його рамках Україна отримає технічну допомогу з боку Федеральної торгівельної комісії (ФТК) та Міністерства юстиції США, спрямовану на вироблення раціональної конкурентної стратегії та розбудову відповідних інститутів. Основним завданням допомоги буде розвиток потенціалу Антимонопольного комітету (АМКУ) та Міністерства економічного розвитку та торгівлі України; зокрема, в АМКУ працюватимуть консультанти ФТК та Мінюсту США, які здійснюватимуть навчання та надаватимуть рекомендації спеціалістам, задіяним у розгляді антимонопольних справ. Консультанти також працюватимуть з фахівцями Мінекономрозвитку та інших відомств, надаючи допомогу у розробці державної політики з питань конкуренції. Окрім цього, проект передбачає проведення навчальних заходів, співпрацю з відповідними органами влади у визначених регіонах, стажування працівників АМКУ у ФТК та підтримку діяльності місцевих громадських організацій. 

ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР:

Міжнародне партнерство для стабільності фінансового сектору
Виконавець: SEGURA Consulting LLC
Період реалізації: 19 грудня 2015 року – 31 грудня 2017 року

Проект USAID «Регіональне економічне зростання» (REG) працює в Азербайджані, Албанії, Білорусі, Боснії та Герцеговині, Вірменії, Грузії, Косово, Македонії, Молдові, Сербії та Україні з метою допомоги країнам Європи та Євразії у забезпеченні сталого й інклюзивного економічного зростання, що має відбуватися шляхом інтеграції та гармонізації регіональних ринків. Основні заходи проекту спрямовані на підвищення конкурентоздатності та стабільності фінансового сектору на основі просування регіональної економічної інтеграції та побудови економічних зв'язків з ринками ЄС та інших країн.  Проект REG пропонує економічно раціональну платформу для надання технічної допомоги на основі потреб її отримувачів, забезпечує отримання досконалих навичок представниками приватного бізнесу, а також впровадження оптимальних практик у сфері управління фінансовим сектором і регулювання його діяльності.   В Україні проект надає допомогу за наступними напрямами: 1) здійснення стратегічних комунікацій з метою відбудови довіри до фінансової системи; 2) розробка небанківських та альтернативних фінансових інструментів; 3) підвищення ефективності нагляду та регулювання фінансового сектору; 4) впровадження цифрових фінансових технологій та інновацій з метою відновлення офіційних фінансових операцій у тих місцевостях, де рівень покриття послугами є недостатнім. 

Проект «Трансформація фінансового сектору в Україні»
DAI Global LLC
Період реалізації: 28 жовтня 2016 року - 28 грудня 2020 року 

Проект «Трансформація фінансового сектору в Україні» (далі Проект FST) – це чотирьохрічна програма, основним завданням якого є розвиток та покращення надання фінансових послуг в Україні, які б відповідали потребам громадян України та суб’єктів господарювання усіх розмірів. У партнерстві з урядом України, регуляторами та асоціаціями фінансового сектору, громадськими організаціями та приватним сектором Проект FST працюватиме над:

  • підвищенням довіри до банківської системи, покращенням розуміння її громадянами та збільшенням рівня користування банківськими послугами;
  • трансформацією правового та регуляторного середовища фінансового сектору;
  • збільшенням доступу до фінансування для малих та середніх підприємств; розширенням доступу до фінансових послуг для всіх верств населення (фінансова інклюзія) та більш активним використанням цифрових фінансових технологій на ринку фінансових послуг України, а також
  • підтримкою збалансованості та стабільності пенсійної системи.

Діяльність Проекту включатиме надання технічної допомоги, розробку нормативно-правових актів, організацію навчальних поїздок, проведення тренінгів та придбання інформаційно-технологічних систем у визначеній кількості. Передбачено, що українські компанії виступатимуть в якості субпідрядників виконання деяких із цих ініціатив.