Flag of Ukraine

Демократія, права людини та врядування

Language: English | Ukrainian

За рахунок підтримки прозорих і підзвітних процесів врядування, які передбачають широку участь громадян, USAID допомагає Україні стати більш демократичною країною. У співпраці з українським парламентом Агентство сприяє вдосконаленню законодавчих процесів, вищому рівню підзвітності влади, активнішій участі громадян у законодавчій діяльності та зміцненню верховенства права на основі підвищення рівня підзвітності та  незалежності судів. USAID допомагає створити основу для децентралізації влади, підвищити рівень підзвітності органів місцевого самоврядування, а також здійснює програми протидії торгівлі людьми та допомоги потерпілим від цієї злочинної діяльності.

Громадянське суспільство є критично важливим елементом забезпечення стійкої демократії в Україні, тож ще одним напрямом діяльності Агентства є допомога у підвищенні здатності громадських організацій спостерігати за діями влади, захищати права людини та забезпечувати громадянам власний голос у процесі прийняття державних рішень. Здійснюючи програми освіти та підготовки представників незалежних українських ЗМІ, USAID сприяє вдосконаленню професійного рівня журналістів, етичних стандартів роботи ЗМІ та їх здатності відслідковувати дії влади. Програми Агентства у сфері політичних процесів підтримують проведення вільних і справедливих виборів, та поряд з цим забезпечують вищий рівень підзвітності політичних партій і виборних посадовців перед їхніми виборцями.
 

Поточні проекти:

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ПРАВА ЛЮДИНИ:

Проект «Нове правосуддя» (програма допомоги у реформуванні судової влади)
Chemonics International, Inc.
1 вересня 2016 року – 7 лютого 2021 року

На основі координації дій з українськими партнерами, іншими програмами американської державної допомоги, а також з міжнародними донорами, ця програма підтримуватиме заходи органів влади та громадських організацій з побудови незалежної, підзвітної, прозорої та ефективної судової системи, здатної забезпечити верховенство права та протидіяти корупції. Практична діяльність програми буде спрямована на зміцнення суддівської незалежності, підвищення рівня підзвітності та прозорості судової влади, впровадження верховенства права, вдосконалення механізмів судочинства та управління діяльністю судів, покращення якості юридичної освіти, а також на розширення доступу до правосуддя поряд з ширшим забезпеченням прав людини.

Проект «Реагування на порушення прав людини та забезпечення можливостей громадян і захисників прав людини» («Права людини в дії»)
Українська Гельсінська спілка з прав людини
30 вересня 2017 року – 30 вересня 2022 року

«Права людини в дії» - це перша окрема програма Місії USAID в Україні, присвячена питанням захисту прав людини. Вона має забезпечити реагування на порушення цих прав і надати захисникам прав людини додаткові можливості для їхньої діяльності за рахунок таких інструментів, як: 1) моніторинг дотримання прав людини, їх обстоювання та захист; 2) ведення стратегічних судових справ у сфері прав людини; 3) просвіта громадян у питаннях прав людини, а також надання їм додаткових можливостей та інструментів для захисту власних прав; 4) правова допомога людям, що постраждали від конфлікту.

Глобальна трудова програма: Україна
Американський центр міжнародної профспілкової солідарності (Центр солідарності)
Лютий 2016 року
– Січень 2021 року 

Глобальна програма забезпечення прав трудящих допомагатиме зміцненню організацій трудящих та інших правозахисних об'єднань, як обстоюють робітничі права. Програма сприятиме доступу трудящих до правосуддя, забезпеченню рівних прав на працю для жінок і представників вразливих соціальних груп, а також розвитку спроможності та навичок, що дозволять скоротити кількість випадків торгівлі людьми та порушень прав трудящих. У співпраці з партнерами – профспілками, що діють у всіх регіонах України – програма спрямовує свою діяльність на розбудову потенціалу та лідерства на місцях, включаючи заходи з протидії корупції, а також забезпечення права на об'єднання у профспілкові організації для вимушених переселенців, трудових мігрантів та інвалідів.    

Боротьба з торгівлею людьми
Міжнародна організація з міграції
20 липня 2004 року – 1 січня 2018 року

www.iom.int

Мета цього проекту полягає у скороченні обсягів торгівлі людьми в Україні шляхом поступової передачі послуг потерпілим (реєстрація, направлення, реінтеграційна допомога) під повну оруду української сторони. Діяльність проекту передбачає заходи зі зміцнення національного механізму взаємодії установ, задіяних у справі допомоги потерпілим від торгівлі людьми, розширення участі громадських організацій-надавачів допомоги у діяльності цього механізму, а також сприяння поступовому підвищенню обсягів державного фінансування заходів на протидію торгівлі людьми.

РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА:

Проект розвитку спроможності громадянського суспільства в Україні
Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання» (ІСАР «Єднання»)
11 липня 2014 року – 10 липня 2019 року
www.isar.net.ua

Проект розвитку спроможності громадянського суспільства покликаний сприяти зміцненню організаційного потенціалу організацій громадянського суспільства (ОГС) України, що дозволить їм більш ефективно обстоювати права й інтереси громадян та здійснювати громадський контроль за діями влади. Для досягнення цієї мети, проект має виконати три основні завдання: 1) сприяти вдосконаленню навичок організаційного розвитку ОГС завдяки механізму NGO Marketplace (система міні-грантів на основі ваучерів, діяльність Інтернет-порталу та проведення регулярних дискусійних заходів з питань розвитку потенціалу ОГС; 2) зміцнити механізм розвитку потенціалу ОГС NGO Marketplace як інструмент, що забезпечує громадянському суспільству допомогу у сфері організаційного розвитку; 3) посилити технічний та організаційний потенціал ІСАР «Єднання» як проміжної допоміжної організації та структури, що здійснює управління механізмом NGO Marketplace.

Створення сприятливого середовища для діяльності громадянського суспільства в Україні
Український незалежний центр політичних досліджень (УНЦПД)
11 липня 2014 року – 10 липня 2019 року
www.ucipr.org.ua

Загальна мета цього проекту полягає в тому, щоб сприяти формуванню кращого законодавчого та стратегічного середовища для діяльності громадянського суспільства, яке вдовольняє його потребам та відповідає європейським стандартам. Для цього проект ставить перед собою три основні завдання: 1) сприяти підвищенню якості законів, що забезпечують діяльність громадянського суспільства, та відповідних заходів державної політики; 2) сприяти підвищенню спроможності державних службовців та самих організацій громадянського суспільства забезпечувати ефективне впровадження цих законів та державної політики; 3) розвивати технічний та організаційний потенціал УНЦПД як лідера та рушійної сили законотворчих заходів у царині громадянського суспільства. Унікальний підхід УНЦПД повинен забезпечити повний цикл вдосконалення законодавчого та адміністративного середовища для розвитку громадянського суспільства у ключових сферах його діяльності. Ця комплексна діяльність передбачає поєднання цілої низки заходів, до числа яких належать аналіз недоліків та можливостей, моніторинг тих проблем, що виникають, розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів та адміністративних процедур, започаткування та очолення правозахисних та інформаційних кампаній і тренінгових програм, а також методологічний супровід і моніторинг застосування ухвалених законів на підтримку розвитку громадянського суспільства.

Програма сприяння малим проектам
Корпус миру США
12 вересня 2012 року – 30 вересня 2018 року

Програма сприяння малим проектам – це спільна програма USAID та Корпусу миру США, спрямована на розвиток потенціалу місцевих громад і організацій.

Мета програми – забезпечити стимули та підтримку у втіленні заходів самодопомоги на рівні місцевих громад і спільнот, надаючи невеликі обсяги фінансування для реалізації проектів, які здатні принести негайні результати. Ще одне її завдання полягає у розвитку фахових навичок, які допоможуть місцевим лідерам вдосконалити процеси розробки та втілення проектів зі сталого розвитку місцевих громад.

Програма сприяє впровадженню ефективних проектів сталого розвитку у низці секторів – від охорони здоров'я до сільського господарства та розвитку малого бізнесу. У її рамках волонтери Корпусу миру надають допомогу у розробці й впровадженні малих проектів за ініціативою місцевих громад за такими напрямами, як охорона здоров'я, санітарія та гігієна, базова освіта (у т.ч. позашкільні освітні заходи для молоді, програми просвіти у співпраці з жіночими організаціями або розраховані на представників вразливих соціальних груп), розвиток аграрного сектору та інших галузей економіки, екологія, громадська просвіта та розвиток демократії. 

Навчальні програми професійного зростання
World Learning/Project Harmony/Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні
3 квітня 2013 року – 2 квітня 2018 року

http://ptp.ceume.org.ua/

Проект «Навчальні програми професійного зростання» має допомогти реалізації стратегічного бачення Місії USAID на підтримку стабільної, демократичної та заможної України, яка інтегрована до Європи. Він спрямований на те, щоб забезпечити передачу громадянам України нових знань, навичок та підходів, аби сприяти покращенню політичного, суспільного й економічного середовища у країні та підтримати формування мережі фахівців, рівень знань і методи діяльності яких відповідають оптимальній міжнародній практиці.

Проект пропонує підприємцям, посадовцям місцевої влади, лідерам громадських об'єднань, спеціалістам у сфері освіти, медицини, бізнесу та охорони довкілля можливості для практичного навчання та стажування у США і Європі. При цьому семінари, відвідання організацій і підприємств та зустрічі з американськими і європейськими спеціалістами поєднуються з програмами практичного стажування на робочому місці.

РОЗВИТОК ЗМІ:

Проект «ЗМІ в Україні» (У-Meдіа) 
Internews Network
1 жовтня 2011 року – 30 вересня 2018 року
http://internews.in.ua/

Цей проект, розрахований на п’ять років, сприяє розвитку в Україні вільного, потужного та професійного медіа-сектору, який пропонує широкий спектр корисних новин та інформації, виконує функцію громадського контролю в інтересах суспільства та забезпечує захист свободи слова. Для досягнення цієї мети, проект «У-Медіа» працює над виконанням чотирьох ключових завдань: 1) підтримувати захист і розвиток свободи слова та незалежності ЗМІ; 2) сприяти більшому розмаїттю новинних джерел та підвищенню якості новин; 3) допомагати формуванню більш сприятливого середовища для діяльності ЗМІ та свободи слова; 4) сприяти поліпшенню організаційного потенціалу громадських організацій, які працюють у сфері ЗМІ. Проект адаптує свою діяльність до змін ситуації в Україні, зосереджуючи свої заходи на тому, щоб сприяти більш врівноваженому висвітленню політичних подій по всій державі за рахунок таких інструментів, як створення місцевого контенту, проведення програм обміну, публічні дискусії та Інтернет-трансляції з особливим наголосом на діяльність у Східній та Південній Україні. Місцеві медіа-партнери проекту здійснюють моніторинг ситуації у сфері свободи слова та оприлюднюють інформацію про випадки залякування чи нападів на громадських активістів чи журналістів, про втручання влади у висвітлення політичних подій незалежними ЗМІ, забезпечують правову допомогу та узгоджені дії у відповідь на обмеження свободи преси та порушення громадських прав. Проект «У-Медіа» також докладає зусиль до здійснення програмної діяльності, що має досягти охоплених конфліктом територій Донбасу, де поточні події стають все більшим викликом для перехідних процесів та демократичного майбутнього України. Напередодні виборів Президента та Верховної Ради України, проект сприяв використанню енергії та вимог Євромайдану для забезпечення доброчесності парламентських виборів, вищого рівня громадської підзвітності політичних процесів та їх наближення до потреб суспільства. Конкретні заходи проекту, пов’язані з виборами, мали на меті сприяти збалансованому та об’єктивному висвітленню подій шляхом підвищення частки місцевого медіа-контенту, покращення навичок журналістів (у т.ч. щодо висвітлення виборчого процесу), та включали заходи з залучення виборців до участі у голосуванні – шляхом інформування про проведення дочасних виборів, про кандидатів, теми передвиборчих дискусій та процедури проведення виборів.

Правдиве відображення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в українських ЗМІ
Фонд міжнародної солідарності (Польща)
14 вересня 2015 року – 31 березня 2019 року

Проект використовує досвід Польщі як модель діяльності, що має надати представникам української медіа-спільноти більший обсяг знань та інформації щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; у свою чергу, це дозволить їм краще висвітлювати факти, пов’язані з Угодою, її практичними результатами й впливом на громадян, територіальні громади та країну в цілому. Метою цього проекту є підвищення обізнаності українців з тими можливостями, що їх забезпечує Угода, з проблемними питаннями її впровадження, а також з процесом приєднання до неї окремих країн – в основному за рахунок забезпечення більшого обсягу збалансованої інформації. Проект є відповіддю на динамічний розвиток політичного та суспільного клімату в Україні, у якому ЗМІ потенційно можуть взяти на себе важливу роль у просуванні західних моделей розвитку економіки на основі Угоди про асоціацію та подібних до неї механізмів. Безпосередніми отримувачами допомоги проекту будуть журналісти, редактори, менеджери та видавці тих українських ЗМІ, які бажають дослідити роль медіа в інформуванні українського суспільства про можливості, виклики та практичні аспекти Угоди про асоціацію з ЄС. Користь від проекту набуватиме передусім українське суспільство, яке, завдяки друкованим статтям та ефірним сюжетам щодо Угоди, отримає об’єктивну інформацію про цей документ, пов’язані з ним зобов’язання та можливості, та про його вплив на повсякденне життя українців.      

ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС:

Внутрішнє спостереження за політичними процесами в Україні
Всеукраїнська громадська організація «Громадянська мережа ОПОРА»
1 січня 2014 року – 31 грудня 2020 року
www.oporaua.org/

Проект має на меті сприяти вдосконаленню виборчих процесів в Україні та їх нормативно-правової бази, аби вони краще відображали волю українського народу. До шляхів досягнення цієї мети належать: підвищення рівня доброчесності при проведенні виборів завдяки внутрішньому спостереженню, допомога у розробці й впровадженні відповідних нормативно-правових актів, які повинні бути прозорими, забезпечувати залучення якнайширших верств суспільства та відповідати європейським стандартам, а також вдосконалення організаційно-технічного потенціалу Громадянської мережі ОПОРА.

Програма "Відповідальна та підзвітна політика в Україні"
Консорціум зі зміцнення виборчого та політичного процесу (СЕРРS)
1 квітня 2016 року – 31 березня 2020 року

Програма USAID «Відповідальна та підзвітна політика в Україні» підтримує впровадження політичних процесів, які забезпечують більш представницьке, прозоре  та підзвітне врядування. До головних напрямів її діяльності належать сприяння більшій підзвітності та інклюзивності у роботі політичних партій на національному рівні, підвищення здатності політичних партій і державних посадовців представляти інтереси громадян на місцевому рівні, а також формування сприятливого середовища для політичної конкуренції.  Програма надає рівну підтримку широкій низці демократичних партій за дотримання принципу територіальної рівноваги у масштабах країни. У визначених регіонах вона допомагатиме виборним учасникам політичного процесу на місцях краще усвідомлювати та реагувати на потреби громадян, а також сприятиме вдосконаленню навичок української молоді у сферах лідерства та політичної діяльності. Ще одним напрямом діяльності програми стане підтримка багаторівневого діалогу з національних питань реформи на теренах місцевих громад. Вона сприятиме підвищенню ролі громадянського суспільства у розробці та впровадженні нових положень виборчого законодавства, та забезпечить технічну допомогу Центральній виборчій комісії (ЦВК) – передусім у справі навчання членів виборчих комісій. Програма розроблятиме матеріали з просвіти виборців, та спільно з ЦВК працюватиме над тим, щоб підвищити рівень інформованості громадян про нові норми виборчого процесу. Її виконавцями є організації «Національний демократичний інститут» (НДІ), «Міжнародний республіканський інститут» (МРІ) та «Міжнародна фундація виборчих систем» (IFES).

ВРЯДУВАННЯ:

Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ)-ІІ
Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень
30 вересня 2011 року – 31 грудня 2017 року

http://www.ibser.org.ua

Цей проект сприяє ефективному та прозорому виконанню місцевих бюджетів, аби стимулювати соціально-економічний розвиток територіальних громад. ЗМФІ-ІІ надає органам центральної та місцевої влади законодавчу, методологічну та організаційну підтримку у поширенні програмно-цільового методу бюджетної діяльності (ПЦМ) на всі місцеві бюджети в Україні, а також забезпечує постійне навчання фахівців з питань ПЦМ. На сьогодні, проект співпрацює з 15 містами у розробці та впровадженні багаторічних стратегій розвитку з використанням методів фінансової діяльності, які заохочують енергоефективність. Ще одним його завданням є підвищення рівня обізнаності громадян з процесами державного бюджетування, доходами та видатками бюджету.

RADА: підзвітність, відповідальність, демократичність
Фонд «Східна Європа»
25 листопада 2013 року – 24 листопада 2018 року

Програма RADA має сприяти подальшому зміцненню дієвої і незалежної законодавчої влади в Україні та ширшій участі громадян у процесах розробки державної політики. До конкретних завдань програми належать допомога народним депутатам у розбудові відносин з виборцями та вдосконаленні своїх представницьких функцій, розширення заходів громадської просвіти та моніторингу діяльності народних депутатів, що має забезпечити їхню кращу підзвітність, а також сприяння вищому рівню незалежності парламенту за рахунок більш досконалого дотримання норм його діяльності.

Стратегія для розвитку місцевого самоврядування в Україні (PULSE)
Асоціація міст України
14 грудня 2015 року – 13 грудня 2020 року

Метою проекту є зміцнення місцевого самоврядування, поглиблення демократії, покращення умов для розвитку територіальних громад та забезпечення стабільності. Він допомагає Урядові України та місцевим органам влади започаткувати й впровадити раціональні підходи до здійснення децентралізації, починаючи з законодавства, що забезпечує цей процес, з врахуванням думок та пропозицій місцевої влади, а також на основі збільшення ресурсів і потенціалу органів місцевого самоврядування.

Проект «Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності» (DOBRE)
Виконавець: «Глобал Ком’юнітіз»
Період реалізації: 8 червня 2016 року – 7 червня 2021 року

Проект DOBRE надає комплексну допомогу місцевим громадам за рахунок підвищення ефективності дій місцевої влади, її відповідального ставлення до потреб громадян, здатності надавати їм реальні послуги та швидко впроваджувати реформи у ключових сферах економічного й суспільного життя. Він є одним з елементів узгодженого пакету міжнародної донорської допомоги Урядові України у здійсненні загальнонаціональної реформи децентралізації та забезпечення успіху нових об'єднаних громад.   

Проект DOBRE має два основні завдання: (1) сприяти розбудові потенціалу об'єднаних громад до виконання їхніх функцій та забезпечення високоякісних послуг місцевим мешканцям; (2) розширення участі членів місцевих громад та організацій громадянського суспільства у процесі прийняття рішень місцевої влади, а також забезпечення підзвітності місцевих посадовців перед громадою на основі спостереження та громадського контролю.

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ:

Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах
Фонд "Євразія"
4 серпня 2016 року – 8 березня 2021 року

Цей антикорупційний проект, загальна вартість якого складає 19 млн. доларів США, розрахований на п'ять років та фінансується USAID спільно з Департаментом міжнародного розвитку Уряду Великої Британії (UK aid). Проект має на меті скоротити можливості для корупції у державному секторі за рахунок використання інструментів  електронного врядування, а також сприяти долученню громадян до антикорупційних заходів. До проекту входять три основні елементи: підготовка державних службовців до використання автоматизованих процедур державних закупівель, що дозволить знизити рівень корупції за рахунок уникнення службових зловживань, забезпечення прозорості та підзвітності; ініціатива з відкритості даних, яка передбачає розповсюдження доступної, послідовної інформації у стандартизованому вигляді з метою забезпечення громадського, міжвідомчого та міжнародного контролю; платформа електронних послуг, яка забезпечує надання державних послуг у безпечному та зручному для користувача форматі. 

Проект «Альянс з прозорого управління освітою в Україні» (UTEMA)
Виконавець: Американські ради з міжнародної освіти (ACTR/ACCELS)
15 травня 2016 року – 14 травня 2018 року

Проект UTEMA має інституційно закріпити практику прозорого, ефективного та підзвітного управління сферою освіти, яка забезпечує наочні приклади досконалого управління та звужує можливості для корупції. Завдання проекту полягають у наданні допомоги з таких питань, як створення інституційної основи прозорого електронного управління у структурі Міністерства освіти і науки (МОН) України, розробка системи електронного документообігу для потреб МОН, а також розробка й апробація електронної системи підготування українськими ВНЗ фінансових звітів та подання їх до Міністерства.   

Очікувані заходи проекту мають забезпечити розробку, апробацію та початкове впровадження систем електронного врядування. Пропоновані партнери-засновники Альянсу (МОН, компанія «Майкрософт-Україна», Американські ради з міжнародної освіти, ДП «Інфоресурс» та USAID як основний ресурсний партнер на початку діяльності Альянсу) забезпечать дієве та своєчасне виконання всіх трьох завдань проекту. Кожен з партнерів-засновників Альянсу зробить свій внесок до його спроможності забезпечити формування нового інституційного середовища, ознаками якого стануть прозорий, своєчасний і послідовний документообіг у структурі МОН, та пілотна модель підзвітної, прозорої та єдиної фінансової та ділової звітності українських ВНЗ.   

Результатами проекту UTEMA стануть:

  • створення інституційної основи прозорого та підзвітного електронного управління у структурі МОН України;
  • впровадження системи електронного документообігу для потреб МОН;
  • створення інституційної основи електронної системи підготування українськими ВНЗ фінансових звітів та подання їх до Міністерства.    

Програма «Програма сприяння активності громадян “ENGAGE”
Виконавець: «ПАКТ, Інк.»
1 жовтня 2016 року – 30 вересня 2021 року

Програма «Підвищення сприяння активності громадян» (Enhance Non-Governmental Actors and Grassroots Engagement – ENGAGE) є одним з ключових заходів USAID та має на меті сприяти кращій інформованості й активнішій участі суспільства у громадських діях на національному, регіональному та місцевому рівні.  До основних завдань програми належать такі: (1) вдосконалення громадської просвіти; (2) підтримка діяльності громадських коаліцій та ініціатив на національному, регіональному та місцевому рівні; (3) поліпшення організаційного потенціалу громадських організацій-партнерів програми; (4) сприяння довготерміновій сталій участі громадян у здійсненні демократичних реформ.  Програма розрахована на п'ять років та повинна забезпечити фінансування, заходи з розвитку потенціалу та налагодження контактів і співпраці між громадянами, громадськими організаціями та коаліціями у найважливіших сферах демократичних реформ з особливим наголосом на антикорупційну діяльність. Програма  ENGAGE має розвинути здобутки попереднього проекту USAID у галузі зміцнення громадянського суспільства – UNITER («Об'єднуємося заради реформ»), який допомагав українським організаціям громадянського суспільства краще представляти інтереси громадян і сприяти впровадженню реформ завдяки більш ефективній правозахисній діяльності, моніторингу та громадській активності.

Проект «Підтримка діяльності провідних антикорупційних організацій»
Виконавець: Management Systems International
14 червня 2017 року – 13 червня 2022 року

Проект «Підтримка діяльності провідних антикорупційних організацій» спрямований на зниження рівня корупції та підвищення підзвітності та прозорості у діяльності органів влади в Україні. Проектна діяльність передбачає досягнення трьох цілей: 1) розширення повноважень урядових інституцій у заходах з подолання корупції; 2) посилення громадської підтримки та залучення громадян до заходів з подолання корупції; та 3) унеможливлення суспільної терпимості до проявів корупції.