Industrija Odeće na Kosovu Istražuje Nova Tržišta

Industrija Odeće na Kosovu Istražuje Nova Tržišta
Sa preko 80 zaposlenih iz lokalne zajednice, proizvođač sportske odeće SSPrint uvodi standard za otvaranje radnih mesta i beneficija za zaposlene u industriji odeće na Kosovu.
USAIDov program EMPOWER Privatnog sektora
Novo udruženje pomaže privrednim subjektima da otvore radna mesta
“Udruženje je sektoru odeće dalo načina da radi kao jedan.”

Novembar 2016–Određeni delovi većih gradova na Kosovu lako bi mogli da se zamene za Milan ili Pariz, sa bleštavim dizajnerskim radnjama i buticima u redu na ulicama. Ali za razliku od Milana i Pariza– koji privlače dizajnere iz celog sveta–dizajneri sa Kosova su svi domaći i koriste 200 godina staru istoriju u tekstilu.

Mnogi, poput Metuša i Nadire Zimberi–tim supruga i supruge na čelu Modne kuće Menakon u istočnom gradu Gnjilanu–svoje napore su usredsredili na domaće formalno tržište, opslužujući unosnu industriju mlada na Kosovu. Međutim, skoriji grant USAID-a omogućio je Menakonu da obuči i zaposli 15 novih radnika, pripremajući ih da daju polet njihovoj novoj liniji spremnoj za veći izvoz u region i šire.

„Ova pomoć, koju je toliko velikodušno ponudio američki narod, daje nam podršku koja nam je potrebna da svoje poslovanje prebacimo na sledeći nivo“, objašnjava Metuš, koji je član odbora Udruženja za plasman odeće na Kosovu. Udruženje, uz podršku USAID-a, čini deo višestruke strategije za povećanje zaposlenosti u ovom sektoru koji je spreman za rast, kroz ciljane grantove i podršku za ulazak na nova tržišta preko sajmova trgovine u inostranstvu.

„Udruženje je sektoru odeće dalo načina da radi kao jedan, zalažući se u njegovo ime pred Vladom Kosova i predstavljajući čvrstu industriju odeće sa Kosovu na stranim tržištima“, kaže Metuš.

Industrija odeće na Kosovu raste svakog dana, sa mladim dizajnerima kao što je Ilka Brada, dizajner gotovih i pozorišnih kostima, koja je nedavno stupila u njene redove. Zahvaljujući grantu za startap od USAID-a, Brada je održala svoj prvi modni sajam u susednom Skoplju, u Makedoniji.

„Finansijska podrška koju je obezbedio USAID bila je veoma značajna, ali su najznačajniji bili tekuće konsultacije i ohrabrenje tima i drugih članova udruženja jer su mi pomogli da pokrenem svoje preduzeće“, objašnjava Brada.

Sa glavnim ciljem da stvori radna mesta, USAID podržava i razvoj portala investitora koji stranim investitorima daje pristup informaci jama o celom sektoru odeće na Kosovu–od dizajnera kao što su Menakon i Ilka Brada, do proizvođača sportske odeće kao što je SSPrint iz Podujeva.

„Portal investitora je inovacija za sektor odeće na Kosovu“, kaže Hikmete Bajrami, ministarka trgovine i industrije na Kosovu. „Ovo je ključan prvi korak za beleženje investicija koje mogu da dovedu do stvarnog rasta broja radnih mesta u industriji odeće i srodnim industrijama.“ Delimično zahvaljujući brzom širenju SSPrint-a, Podujevo postaje mikro kosmos za rast broja radnih mesta ovakve vrste na Kosovu.

Prvi put osnovano 2007. godine, preduzeće je otvorilo proizvodno postrojenje 2014. godine, u kom je sada zaposleno 80 ljudi iz okolnih sela–od kojih su većina žene. Grant za novu opremu od USAID-a pomogao je preduzeću da poveća efikasnost u proizvodnji sopstvene linije, što mu je omogućilo da pokrene novu liniju donjeg veša.

„Uz nedavno širenje naših postrojenja i podršku od USAID-a da učestvujemo u izlaganju na sajmovima trgovine u inostranstvu, nalazimo se u dobroj prilici da počnemo sa izvozom svojih proizvoda u predstojećim godinama“, kaže suvlasnica SSPrint-a Đufa Sopa.

Petogodišnji USAID-ov projekat EMPOWER Privatnog sektora koji finansira i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju, od jula 2014. god. radi na stimulisanju stvaranja velikog broja radnih mesta, podizanjem konkurentnosti kosovskih firmi u sektorima spremnim za rast, poput sektora odeće, drvnoprerađivačkog sektora, sektora IKT, obnovljive energije, turizma i metaloprerađivačkog sektora. Zahvaljujući merama koje sprovodi USAID, do danas je u industriji odeće na Kosovu otvoreno 109 novih radnih mesta, sa planom da se do 2019. god. otvori još 205.