Pravnici grade svoj put ka Kosovskom pravosuđu

Pravnici grade svoj put ka Kosovskom pravosuđu
Besnike Miftari, s desna, razgovara o predmetu sa sudijom Sarandom Bogaj Šeremeti iz Osnovnog suda u Prištini.
U narednih 5 godina, opašče broj sudija za 30 procenta
“Blisko smo radili sa sudijama i mogli smo da učestujemo u sudskim ročištima. Videla sam stvarnu situaciju.“

Septembar 2017—Besnike Miftari i njen tim zaokupljeni su razmatranjem i analiziranjem gomile sudskih predmeta koji su se našli na njihovim stolovima. To je zadatak koji donosi odredjene koristi.

Uz podršku USAID-ovog Programa za Jačanje Pravosudnog Sistema, 16 diplomiranih studenata pravnog fakulteta je dobilo priliku da radi zajedno sa sudijama, na pozicijama strućnih saradnik u Kosovskim sudovima, kako bi pomogli u sprovodjenju istraživanja, sastavljanju odluka i kretanju predmeta kroz sistem. Zauzvrat, sudije služe kao mentori budučim radnicima pravosuđa, dok istovremeno dobijaju značajnu pomoč od mladih stručnjaka u završavanju višegodišnjih predmeta.

„Za sada, ovo je najbolji posao koji mogu da radim“, rekla je Miftari, učesnica dvogodišnjeg programa za stručne saradnike. „Sudije nas smatraju jednakima“, dodala je, smatrajući da joj trenutni rad omogućava savrsenu obuku za dobijanje dugoročnog zaposlenja u sudu. „Kada završite stari predmet, osećate se motivisanim znajući da ste doprineli zatvaranju predmeta koji su stariji od 10 godina“, dodaje Miftari.

Pronalaženje talentovanih mladih stručnjaka poput Miftari i Žerke, od presudnog je značaja za budućnost kosovskog pravosuđa. Očekuje se da će u narednih nekoliko godina, 30 % sudija na Kosovu napustiti sudove i otići u penziju.

Već sada, petoro strucnjaka koji su učestvovali u programu pridružuje se Kosovskim sudovima u različitim svojstvima, zahvaljujući obuci koju su pohađali preko USAID-a u oblasti upravljanja predmetima, smanjenja broja zaostalih predmeta i izrade pravnih dokumenata, kao i prilici da svoje znanje primene u stvarnom životu.

Jedna od tih mladih stručnjaka je i Festa Žerka. Posle učešća u programu u Osnovnom sudu u Đakovici, ona je nedavno unapređena i dobila zadatak da obučava 250 zaposlenih u sudovima i tužilaštvima o tome kako da koriste automatizovani sistem za upravljanje predmetima koji počinje da se koristi u sudovima na Kosovu.

„Radili smo blisko sa sudijama i mogli smo da učestujemo u sudskim ročištima“, rekla je ona. „Videla sam stvarnu situaciju.“

Gazmend Bitići, koji je radio na mestu stručnog saradnika u Osnovnom sudu u Uroševcu i koji je na putu da postane sudija, kaže da su mu veštine koje je stekao u programu pomogle da dođe do mesta na kom je danas. „Sada mi nije problem da sam rešavam bilo koji [građanski] predmet“, rekao je on. „Stekao sam poverenje suda.“

Četvorogodišnji Program za Jačanje Pravosudnog Sistema, koji je počeo sa radom januara 2016. godine, nadovezuje se na USAID-ova ranija ulaganja u unapređenje vladavine prava na Kosovu i obezbeđivanje da pravosudni sistem funkcioniše kao profesionalan, efikasan i odgovoran sistem.

 

LINKS

Follow @USAIDKosovo, on Facebook, on YouTube