BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC

Việt Nam là một trong những quốc gia có tính đa dạng sinh học cao nhất thế giới. Hệ sinh thái đa dạng cung cấp các loại hàng hóa và dịch vụ quan trọng cho người dân Việt Nam thông qua cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái, trong đó có nước sạch, giúp giữ đất, là vùng đệm chống gió bão và các cú sốc về khí hậu và là cơ sở để phát triển du lịch. USAID nhận thấy rằng bảo tồn đa dạng sinh học là một thành tố quan trọng để đạt được phát triển bền vững. Hoạt động bảo vệ đa dạng sinh học có tầm quan trọng toàn cầu vì nó giúp đảm bảo tương lai an toàn cho các loài quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng, hiện đang bị đe dọa bởi những hoạt động như thay đổi mục đích sử dụng đất, săn bắt trộm và tội phạm về các loài hoang dã. Các chương trình của USAID hướng tới xây dựng một tương lai trong đó cả con người và đa dạng sinh học cùng phát triển thông qua những cải thiện về thịnh vượng kinh tế, công bằng xã hội và quản lý môi trường.

BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC

Thông qua Dự án Trường Sơn Xanh, USAID hỗ trợ các biện pháp can thiệp ở khu vực trung Trường Sơn nhằm tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học, áp dụng thực hành sử dụng đất phát thải thấp và nâng cao khả năng thích ứng cho các cộng đồng dễ bị tổn thương. Dự án giúp bảo vệ người dân, cảnh quan và đa dạng sinh học tại các tỉnh có diện tích rừng ưu tiên ở Việt Nam, hợp tác trực tiếp với chính quyền và người dân tại các tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. USAID cũng hỗ trợ Quan hệ Đối tác Tăng cường Tham gia Nghiên cứu về đa dạng sinh học, trong đó gồm các hoạt động góp phần xây dựng nền tảng khoa học và phát triển quan hệ giữa các viện nghiên cứu của Việt Nam và Hoa Kỳ. 

Chống tội phạm về các loài hoang dã

Việt Nam là quốc gia nguồn, điểm đến đồng thời là điểm trung chuyển cho hoạt động buôn bán trái phép các loài hoang dã. Dự án Bảo tồn các Loài hoang dã tập trung chống hoạt động buôn bán trái phép này. Dự án hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để tăng cường năng lực thực thi pháp luật và xét xử; kiện toàn và thống nhất khuôn khổ pháp lý; và giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ trái phép các loài hoang dã. Bên cạnh đó, dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện của USAID triển khai các hoạt động liên ngành nhằm cải thiện khuôn khổ pháp lý và quy định về chống buôn lậu các loài hoang dã và tăng cường năng lực thực thi và tuân thủ pháp luật.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

USAID đẩy mạnh hoạt động bảo vệ môi trường tại Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long và Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cát Bà. Các hoạt động của dự án bao gồm huy động sự tham gia của doanh nghiệp và địa phương trong công tác bảo vệ môi trường. Liên minh Hạ Long – Cát Bà giúp xây dựng ý chí chính trị và hành động do doanh nghiệp thực hiện để bảo tồn khu vực cảnh quan này. Liên minh cũng hỗ trợ người dân địa phương thực hiện các thực hành tốt bảo vệ môi trường và giúp trao quyền cho các cá nhân và tổ chức địa phương để họ tham gia nhiều hơn vào hoạt động bảo vệ môi trường.

Date 
Thursday, December 15, 2016 - 11:15pm