برگذاری ازپروژه رشد و حاکمیت اقتصادی و معرفی آقای جاکوب لومعاون وزیر خارجه امریکا

Tuesday, سپتمبر 8, 2009
Subject 
سخنرانی آقای سفیر ای انتونی وین رئیس هماهنگ کننده امور اقتصادی و انکشافی در

وزیر صاحب محترم زاخیلوال السلام علیکم. تشکر از مهمان نوازی شما برای این محفل که امروز یکی دیگر از ابتکارات بین دو کشور ایالات متحده و افغانستان  را برگذارمی نماییم.

افتخار دارم که به نماینده گی از رئیس جمهور ایالات متحده و مردم امریکا در این جا حضور دارم، و خوشحالم که دو مهمان گرامی هریک جناب معاون وزیر خارجه امریکا آقای جکوب لو و سرپرست عمومی اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده (USAID) آقای النزو فلگم را خوش آمدید میگویم.  آنها جهت مذاکره با شرکاء افغانی به اینجا تشریف آورده  وروی اینکه چطور برنامه های انکشافی حکومت ایالات متحده اهداف انکشافی و با ثبات آن را بدست آورده و اولویت های استراتیژیک را برای راه های آینده معرفی نماید، بررسی می نمایند.  هردوی این رهبران فداکاری خویش را در جهت تقویه همکاری و مشارکت بین افغانستان و ایالات متحده به منظور بهبود کیفیت و موثریت مساعدت های ایالات متحده برای افغانستان نشان داده اند.

افتتاح محفل امروز در مورد رشد و حاکمیت اقتصادی  بصورت خاصی هیجان انگیز میباشد طوریکه همتایان افغانی ما در طرح پروژه 92 میلیون دالری بطور کامل دخیل بوده و این ابتکار برای حمایه اولویت های عالی افغانستان یعنی تسریع تطبیق پالیسی های اقتصادی به منظور ایجاد اشتغال و تقویه رشد اقتصادی بوجود آمد.

ما منتظرعمیق شدن این مشارکت و همکاری بوده طوریکه ما این پروژه 5 ساله را به مبلغ 92 میلیون دالر امریکایی در تصمیم گیری، بررسی و ارزیابی پلان ها و پیشرفت های کاری مشترک، و دخیل سازی دوامدار کارمندان رسمی و اتباع افغان به سطح ملی و ولایتی تطبیق می نماییم.

با افتتاح این پروژه، ما شاهد گسترش حضور دولت افغانستان و ابراز تعهدات آن برای مردم افغانستان در سراسر کشور، تقویه میکانیزم های حسابدهی آن، و بهبود عرضه خدمات برای شهروندان افغان میباشیم. فقط یک نکته مهم را عرض می نمایم که ما توقع داریم تا این برنامه یک فضای مناسب برای رشد سکتور خصوصی و اشتغال ثابت به حیث یک رهنمود عمل نماید.

برای من جای مسرت است که معاون وزیر خارجه امریکا آقای جکوب لو را معرفی می نمایم. آقای لو دارای یک دوره با ارزش خصوصی و دولتی میباشد و در حال حاضر یکی از دو معاونین وزیر خارجه هلری کلنتن میباشد. با وجود فشار کار بیشتر، ما خوشبخت هستیم که معاون وزیر خارجه آقای لو یک مقدار زیاد وقت و توجه خود را جهت تقویه مشارکت امریکا با افغانستان اختصاص نموده است.

KABUL, AFGHANISTAN
Issuing Country