افتتاح دستگاه برق کابل

Wednesday, August 5, 2009
Subject 
ایراد توسط: سفیر ایالات متحده کارل آیکنبیری

جلالتماب ریس جمهور کرزی ، وزیر انرژی و آب محترم اسماعیل خان ، مهمانان گرامی ،  خانمان و آقایان السلام علیکم.

من افتخار دارم که به نماینده گی از ریس جمهور ایالات متحده امریکا و مردم امریکا امروز این دستاورد مهم را با مردم و دولت افغانستان تجلیل می نمایم.

هشت سال قبل در کابل و افغانستان تاریکی بود. تاریکی که در نتیجه ظلم و ستم سیاسی ، عدم تحمل  و انزوا و تاریکی واقعی که به علت نبودن زیر بنا اساسی به شمول برق بوجود آمده بود.

از آن روز ها تا به حال بسیار تغیرات آمده است. پیشرفت سیاسی ازهر چه واضح تر واقعیت که افغانستان بعد از دو هفته اولین  انتخابات  ریاست جمهوری و شوراها ی ولایتی که توسط خود افغانها رهبری میشود، به زودی سپری خواهند کرد. رشد اقتصادی، انکشاف اجتماعی با پیشرفت مهم در عرصه صحت، تعلیم و تربیه، ترانسپورت و دیگر سکتورها.

مردم امریکا به کمک های مهم شان در این تمام این سکتور ها افتخار دارند. که هیج کدام آن مهم تر از این که ما امروز آنرا تجلیل مینماییم یعنی سکتور انرژی نیست. دولت امریکا به دستگاه برق طره خیل 300 میلیون دالر کمک کرده است او مروز همه ما در این دست آورد که توسعه انرژی برق به هزاران زنان، مردان و اطفال در کابل می باشیم.

 35 میگاوات برق اضافی که از این دستگاه تولید میشود برای تقریبا 200،000 مردم در کابل  برق تهیه خواهد کرد. در ماه دسمبر این سال تولید این دستگاه به 100 میگا وات بلند خواهد رفت که به هزاران خانه و مراکز تجارتی برق تهیه خواهد کرد. برق جدید به منابع برق کابل خواهد افزود و جای بیشتر از جنراتور های بی کیفیت که فعلا کار میکنند، خواهد گرفت.

برعلاوه، دستگاه برق طره خیل تقاضا دوره بی نهایت ضروری را رفع نموده و به حیث یک سیستم کمکی در صورتیکه سایر منابع مانند برق آبی درجریان زمان کم آبی به مشکل روبرو شوند، فعالیت خواهد نمود. این دستگاه جهت آماده ساختن افزایش نفوس این شهر در حال توسعه طرح گردیده بود، اما باید از لحاظ مالی خودکفا باشد. بقاء این سرمایه از طریق پرداخت مشتریان برای خدمات برقی ضروری میباشد.

حمایت ایالات متحده از سکتور انرژی افغانستان عبارت از ثبوت آشکار تعهدات دراز مدت و فوق العاده امریکا برای آرامی و معیشت اقتصادی افغانستان میباشد. ما با دولت افغانستان جهت سرمایه گذاری در تولید، انتقال، و سیستم توزیع در سراسر کشورهمکاری مینماییم. ما با دولت افغانستان جهت جروبحث در مورد توافق نامه های خرید برق با همسایگان همکاری نموده ایم. ما جهت آوردن سرمایه سکتور خصوصی به منظور اعمار دستگاه برق برای چاه های گاز شبرغان تلاش می نماییم. و ما بالاخره 150 میلیون دالرامریکایی را جهت بازسازی و توسعه بند کجکی که تولید برق را برای 1.5 میلیون باشنده در دره دریای هلمند سه چند خواهد ساخت، مساعدت خواهیم نمود. ما همچنان می دانیم که دولت افغانستان دراین راستا هم متعهد میباشد. ما این تعهدات را در بین اعضاء وفادار و شایسته که شرکاء بین المللی ما همراه آنها همه روزه کار و فعالیت می نمایند،  بشمول مردان و زنان که در حال حاضر درموسسه ملی (DABM) و موسسه (DABS) مشاهده می نماییم.

تصمیم مردم امریکا برای افغانستان هرگز به این حد قوی نبوده طوریکه در استراتیژی جدید اداره اوباما با تاکید آن روی امنیت مردم افغانستان، انکشاف سریع و باتوان نیروهای اردوی ملی و پولیس ملی افغان، عدالت و حساب دهی، رشد دوامدار اقتصادی، و گفت و شنود و دیپلوماسی منطقوی منعکس گردیده  است.

بناً، از شهروندان کابل تقاضا مینمایم زمانیکه شما برق ها خود را در منازل تان روشن نمودید، بخاطر داشته باشید که ایالات متحده امریکا در کنار شما بوده و برای جنبه های مشترک جهت موفقیت و اعتماد شما و ماموریت ما خوشبین میباشد.

آقای رئیس جمهور، تشکر از شما که ما را در این افتتاح مهم افتخار بخشیدید، و اجازه بدهید که به نماینده گی از مردم امریکا میخواهم اظهار بدارم که ما از آنچه در راستای تلاش های مشترک در ساحه امنیت، دولت داری، عدالت و رشد اقتصادی  که در افغانستان انجام میدهیم افتخار مینماییم.

تشکر

KABUL, AFGHANISTAN
Issuing Country