Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác thúc đẩy sáng kiến của thanh niên về biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Hồng

Dùng để đăng ngay

Thứ Sáu, Tháng chín 11, 2015

NAM ĐỊNH, 11/9/2015 -- Hôm nay, Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius và QuyềnTrợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Cục Đại dương, các vấn đề Khoa học và Môi trường Quốc tế Judith Garber cùng lãnh đạo 4 tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Hồng và các đối tác phát triển khởi động chương trình Thanh niên và Thích ứng Biến đổi Khí hậu tại Đồng bằng sông Hồng (READY). Dự án này sẽ thúc đẩy những sáng kiến hiệu quả và sáng tạo về thích ứng biến đổi khí hậu tại khu vực đồng bằng sông Hồng của Việt Nam.

Dự án kéo dài 3 năm này do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD), một tổ chức của Việt Nam, thực hiện nhằm thu hút sự tham gia của thanh niên trong công tác nâng cao nhận thức và triển khai các biện pháp thực tế.

“Năng lực của thanh niên trong việc xác định rủi ro và đề xuất giải pháp cải thiện môi trường tại bốn tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng có vai trò rất quan trọng cho sự thành công trong tương lai của khu vực tươi đẹp này,” Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Judith Garber phát biểu tại buổi lễ khởi động dự án.

Bên cạnh việc huy động sự tham gia của thanh niên, hoạt động hợp tác của USAID sẽ giúp lãnh đạo cấp huyện dẫn dắt các sáng kiến về ứng phó biến đổi khí hậu và hỗ trợ vai trò của xã hội dân sự trong lĩnh vực biến đổi khí hậu.  

Dự án sẽ làm việc trực tiếp tại bốn huyện thuộc bốn tỉnh của đồng bằng sông Hồng: huyện Giao Thủy (Nam Định); huyện Tiền Hải (Thái Bình); huyện Kim Sơn (Ninh Bình) nằm trong Khu dự trữ Sinh quyển Đồng bằng sông Hồng và huyện Cát Hải (Hải Phòng) nằm trong Khu dự trữ Sinh quyển Cát Bà. Tuy nhiên, dự án được thiết kế để có thể mở rộng quy mô nhằm cung cấp những lợi ích tương tự tới các cộng đồng tại các huyện khác, mở rộng tác động và nâng cao tính bền vững của dự án.