Projekat jačanja političkog učešća osoba sa invalididtetom

OSNOVNE INFORMACIJE

USAID podržava projekte koji imaju za cilj izgradnju inkluzivnijeg društva kao i unapređenje prava osoba sa invaliditetom. Projekat jačanja političkog učešća osoba sa invaliditetom je 18-mesečna inicijativa u vrednosti od 296.250 dolara koja ima za cilj da unapredi učešće u političkom životu osoba sa invaliditetom. Veće učešće osoba sa invaliditetom dovešće do većeg poštovanja i zaštite ljudskih prava, unaprediće socijalnu inkluziju i pomoćiće Vladi Srbije da bolje odogovori na potrebe građana.   

AKTIVNOSTI

Projekat radi na ponovnom uspostavljanju rada Parlamentarne grupe za osobe sa invaliditetom u cilju oblikovanja nacionalne politike i unapređenja svesti poslanika o pravima osoba sa invaliditetom.  Projekat će unaprediti saradnju sa civilnim društvom, političkim partijama i Rebubličkom izbornom komisijom kako bi se usvojile mere koje će unaprediti mogućnosti za glasanje osoba sa invaliditetom. Projekat će raditi na unapređenju kapaciteta organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom u cilju mobilizacije lokalnih resursa za rešavanje problema osoba sa invaliditetom, vršenja uticaja na zakonodavne i izborne procese kao i u cilju saradnje sa lokalnim vlastima.  

Projekat finansira:

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID/Srbija)

Projekat sprovodi:

Cenatr za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije ,u sardnji sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom Srbije.

Ključni partneri:

Narodna Skupština Republike Srbije; lokalne samouprave u Boru, Negotinu, Kladovu, Prijepolju i Novom Pazaru; CeSID; Evropski pokret u Srbiji.

Gde radimo:

Beograd, Bor, Negotin, Kladovo, Prijepolje, Novi Pazar

Trajanje projekta:

Od septembra 2015. do marta 2017. 2017

Ukupna vrednost: 

296.250 dolara

Kontakt:

Milenka Vesnića 3, 11000 Beograd

Tel: +381-11 367-53-17

Fax:     +381-11 367-53-18

E-mail:  office@cilsrbija.org

Web: http://www.cilsrbija.org