Projekat za razvoj privatnog sektora

OSNOVNE INFORMACIJE

Trogodišnji Projekat za razvoj privatnog sektora, vredan 4,2 miliona dolara, namenjen je jačanju kompanija iz privatnog sektora u 12 opština iz ekonomski ugroženih područja južne i jugozapadne Srbije. Projekat je nastao kao rezultat direktnog partnerstva sa Vladom Srbije, i sprovodi ga Razvojna Agencija Srbije (RAS) preko svoje mreže regionalnih razvojnih agencija (RRA). Regionalne razvojne agencije pomoćiće kompanijama i poslovnim udruženjima, koje imaju potencijala za rast, da povećaju prodaju i izvoz i otvore nova radna mesta.  

AKTIVNOSTI

Kroz Projekat podrške razvoju privatnog sektora, USAID obezbeđuje podršku za RAS i RRA koja pomaže unapređenju njihovog upravljanja projektima, praćenju i evaluaciji kao is sposobnostima procene tržišta. Za uzvrat, to omogućava RAS i RRA da razvoj privatnog sektora podrže saradnjom sa firmama koje imaju potencijala za rast i to kroz:

 • bolje razumevanje lokalnih/regionalnih tržišta
 • unapređenje kvaliteta postojećih i tradicionalnih proizvoda, kao i kroz razvoj novih;
 • smanjenje cene njihove proizvodnje;
 • proširenje mreže dobavljača, uz povećanje profitabilnosti i obima poslovanja. 

REZULTATI

 • Sto dvadeset dva malih i srednjih preduzeća (MSP) i osam udruženja/klastera imalo je koristi od različitih oblika pomoći u okviru projekta;
 • Obuka u oblasti preduzetništva obezbeđena je za 318 korisnika, od kojih su 190 žene i mladi;
 • Uvedene su dve nove vrste usluge za MSP korisnike projekta, koje im omogućavaju da maksimalno iskoriste svoje učešće na međunarodnim trgovinskim sajmovima i privuku nove klijente i strane investicije;
 • Uz podršku RAS/RRA, ukupno je 43 MSP izlagalo na pet međunarodnih trgovinskih sajmova;
 • Devet MSP korisnika projekta uvelo je nove međunarodne standard a 15 MSP je usvojilo novu tehnologiju odnosno praksu upravljanja;
 • Kompanije korisnici projekta u ciljnim regionima prijavile su 123 miliona dolara dodatnog prihoda u prvoj godini projekta;
 • Kompanije korisnice projekta prijavile su dodatni izvoz u EU i zemlje regiona u vrednosti od šest miliona dolara u prvoj godini projekta. 

Projekat finansira:

Američka agencija za međunarodni razvoj; USAID/Srbija

Projekat sprovodi:

Razvojna Agencija Srbije (RAS); regionalne razvojne agencije: Zlatibor, Novi Pazar, Kraljevo, Leskovac

Ključni partneri:

Mala i srednja preduzeća; udruženja; klasteri; mladi i žene vlasnici preduzeća i drugi.

Gde radimo:

12 gradova i opština: Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Priboj, Prijepolje, Nova Varoš, Raška, Vranje, Leskovac, Medveđa, Preševo, Bujanovac

Ukupna vrednost:

4.159,987 $

Trajanje projekta:

Od jula 2013. do decembra 2017.

Kontakt:

RAS u Beogradu

Resavska 13-15,

11000 Beograd

Tel: +381-11 3398-510

Fax:     +381-11 3398-550

E-mail:  office@ras.gov.rs

www.ras.gov.rs