Projekat institucionalnog jačanja Visokog saveta sudstva

OSNOVNE INFORMACIJE

USAID sarađuje sa sudovima i drugim pravosudnim institucijama na jačanju vladavine prava u Srbiji. Projekat institucionalnog jačanja Visokog saveta sudstva je dvogodišnja inicijativa, vredna 500.000 dolara koja ima za cilj razvoj administrativnih i tehničkih kapaciteta Visokog saveta sudstva (VSS), tela koje je zaduženo za upravljanje pravosuđem u Srbiji i unapređenje vršenja pravde. 

AKTIVNOSTI

Projekat obezbeđuje tehničku pomoć na izgradnji kapaciteta VSS u oblastima kao što su budžetiranje, predviđanje i upravljanje- što su ključne komponente u daljem unapređenju finansijske nezavisnosti sudstva. On će raditi na unapređenju ljudskih resursa kao i upravljačkih kapaciteta VSS. Projekat će raditi na poboljšanju sposobnosti VSS za vršenje statističkih i zakonskih analiza u cilju jačanja efiksnosti sudova i modernizacije pravosuđa. Projekat će uvesti sistem elektronskog zavođenja predmeta u tri pilot suda.  

Projekat finansira:

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID/Srbija)

Projekat sprovodi:

4 Digits Consulting

Ključni partneri:

Visoki savet sudstva, Vrhovni kasacioni sud, Ministarstvo pravde i svi sudovi u Srbiji

Gde radimo:

Širom zemlje

Trajanje projekta:

Od septembra 2015 – do septembra 2017.

Ukupan iznos: 

500.000$

Kontakt:

Bulevar Kralja Aleksandra 82/11, 11000 Beograd

Tel: +381-11 406 4343 

Mob:     +381- 69 266 65 44

E-mail: office@4digitsconsulting.com

Web: http://www.4digitsconsulting.com/