Bolje javne usluge imaju značajan uticaj na Kosovu

USAID je posvećen izgradnji opštinskih kapaciteta i osmišljavanju procesa koji doprinose unapređenom pružanju usluga.
USAID je posvećen izgradnji opštinskih kapaciteta i osmišljavanju procesa koji doprinose unapređenom pružanju usluga
USAID
Bolja javna rasveta, unapređeno sakupljanje otpada = povećana bezbednost, zaposlenost
“Sada se otpad redovno sakuplja i ne moram da brinem gde sakupljeni otpad odlazi. Osim toga moja okolina je čistija.”

Zahvaljujući pomoći USAID-a, građani Klokota u mestima nekad divljih deponija sada imaju priliku da uživaju u zelenoj površini, igralištu i čistijoj reci.

Novoformirana opština Klokot nije bila u mogućnosti da pruža sveobuhvatne javne usluge zbog ograničenih finansijskih resursa, nedovoljnog broja radnika i nepostojanja adekvatnih procedura. Zapravo, 2010.godine, pre nego što su opštinski zvaničnici počeli da rade sa USAID-ovom Inicijativom za demokratske i efektivne opštine većina naselja u opštini nije imala uličnu rasvetu i redovnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada. To je uzrokovalo postojanje velikog broja divljih deponija, koje su imale negativan uticaj na građane ali na njihovo poslovanje. Kao primarno ruralna opština sa relativno lošom infrastrukturom, Opština Klokot je radila sa USAID-om na iskorišćavanju svojih oskudnih resursa i ljudskih kapaciteta. 

USAID je od 2010.godine radio sa opštinskim zvaničnicima na izradi Akcionog plana za unapređenje javne rasvete i Akcionog plana za sakupljanje otpada, uklanjanje divljih deponija i zaštitu životne sredine. Karakteristika ovih planova bila je ta što su predviđali aktivno uključivanje javnosti u njihovoj izradi. Naime, zvaničnici lokalne uprave i građani su zajedno bili uključeni u proces razmatranja postojećih problema, predlagali načine rešavanja istih, zajedno su određivali ciljeve koje lokalna uprava treba da ostvari i definisali načine nadgledanja ostvarenog napretka.  

“Sada se otpad redovno sakuplja i ne moram da brinem gde sakupljeni otpad odlazi. Osim toga moja okolina je čistija.” rekla je Arbenita Lapaštica, stanovnica Klokota.  

Kao jedna od retkih opština na Kosovu gde je 100% teritorije opštine pokriveno javnom rasvetom, Opština Klokot  je u značajnoj meri poboljšala javnu bezbednost jer građani se osećaju bezbednijim dok šetaju u večernjih časovima. Zadovoljstvo građana javnom rasvetom je sa 35% u 2010 povećana na 88% u 2013. godini.

Uspostavljanje ovih usluga ne samo da je poboljšalo životno okruženje samih građana, već je i važan preduslov za dalji ekonomski razvoj, a posebno razvoj banjskog turizma po kome je ova opština poznata.  Zapravo, sada kada su građani u mogućnosti da noću duže ostaju vani, prodavnice i ostali poslovni subjekti su takođe produžili svoje radno vreme i tako poboljšali svoje poslovanje i zaposlenost.

Inicijativa za demokratske i efektivne opštine (avgust 2010¾avgust 2013) pomaže opštinskim zvaničnicima na Kosovu u jačanju njihovih kapaciteta, poboljšanju opštinskih usluga, unapređenju transparentnosti i saradnje sa građanima. Osim toga Inicijativa promoviše i lokalni ekonomski razvoj.