Preobražaj građevinskog sektora na Kosovu

Programi USAIDa rade zajedno tako da pisani sporazumi [ugovori] upotrebe u građevinskoj industriji
USAID radi zajedno sa građevinskim preduzećima na sastavljanju standardnog obrasca ugovora koji je jednako delotvoran i lak za upotrebu.
Program USAID-a za izvršenje i privredno zakonodavstvo
Usvajanje standardnih obrazaca ugovora smanjuje sporove, docnju
„USAID je napravio važan prvi korak u pravcu mobilisanja poslovne zajednice kako bi ugovori postali uobičajeniji u građevinskoj industriji.“

Dok USAID radi na tome da poveća upotrebu ugovora u privatnom sektoru na Kosovu, zaključeno je da je odsustvo pisanog sporazuma posebno problematična stvar u građevinskoj industriji, u kojoj sporovi često dovode do velike docnje u izgradnji preko potrebne infrastrukture.

Da bi rešili ovaj problem, dva USAID-ova programa – Program za izvršenje i privredno zakonodavstvo (CLE) i Partnerstvo za razvoj – odlučila su da sastave standardni obrazac ugovora koji bi građevinska industrija na Kosovu lako mogla da usvoji. Kako bi obezbedio da ugovor odgovara potrebama date industrije, USAID je organizovao radnu grupu 06.03.2014. god. sa predstavnicima poslovne zajednice u Američkoj privrednoj komori na Kosovu.

„USAID je napravio važan prvi korak u pravcu mobilisanja poslovne zajednice kako bi ugovori postali uobičajeniji u građevinskoj industriji.“ – rekao je Avdyl Gaši, vlasnik preduzeća Hasi-R Construction. Kao jedan od par vlasnika preduzeća za stolom koji su koristili arbitražu za rešavanje spora na osnovu ugovora, njegovi doprinosi su bili posebno važni za grupu.

Radionica održana 06.03.2014. god. poslužila je kao forum za razgovor o uobičajenim uzrocima poslovnih sporova i o najboljem načinu na koji se isti mogu predvideti i sprečiti ugovornim sporazumom.

„Nacrti ugovora o izgradnji koji su predstavljeni za vreme okruglog stola veoma su dobro sastavljeni i veoma su korisni.“ – dodao je Gaši.

Zajednički osmišljen standardni obrazac ugovora postaće osnova za pisane sporazume u građevinskom sektoru na Kosovu. Povećaće upotrebu pisanog ugovora, obezbediće veću sigurnost stranama uključenim u građevinskom prometu, pojasniće dužnosti i obaveze strana i sprečiće sporove.

USAID-ov dvostruki pristup povećanju produktivnosti u građevinskoj industriji na Kosovu podrazumeva to da Program za izvršenje i privredno zakonodavstvo radi neposredno sa preduzećima na izgradnji bolje prakse prometa dok Partnerstvo za razvoj radi sa vladom na ukidanju nepotrebnih regulatornih prepreka.

USAID-ov Program za izvršenje i privredno zakonodavstvo, koji je počeo sa radom maja 2013. god. i koji će trajati do aprila 2016. godine, i USAID-ovo Partnerstvo za razvoj, koje je počelo decembra 2013. god. i koje će trajati do avgusta 2018. godine, skombinovali su resurse kako bi podstakli preduzetništvo, stvorili prilike za zapošljavanje i promovisali međunarodne poslovne standarde u cilju razvoja privatnog sektora na Kosovu i podsticanja dugoročnog privrednog rasta zemlje.

Links

Follow @USAIDKosovo. on Facebook