Proizvođač Visokotehnoloških Delova na Kosovu

Proširuje Delatnost Specijalizovavši se u Nisko-obimnoj ali Visoko-profitabilnoj Elektronici
Krenar Spahija, razvojni inženjer pri “Tekfuze,” objašnjava dizajn i sklapanje usađenih kontrola
USAID-ovog programa mladih preduzetnika
Proširuje Delatnost Specijalizovavši se u Nisko-obimnoj ali Visoko-profitabilnoj Elektronici
“Naš pristup je jedinstven. Niko drugi na Kosovu ne radi ovo što mi radimo.”

Pravilno uređeni čvornovati oblik sastavljen od plavih, zelenih i crvenih linija na kompjuterskom monitoru Krenara Spahije bi možda mogao simbolično poslužiti kao putokaz ka prosperitetnoj budućnosti za Kosovo, ovu malu zemlju u jugoistočnoj Evropi.   

Inženjerov dizajn za štampanu PCB ploču omogućava redak letimičan pogled na stvaranje visokotehnološkog proizvoda u jednoj zemlji sa pretežno niskotehnološkom ekonomijom. To jedan od načina na koji se Spahijin poslodavac, Prištinska kompanija Tekfuze, odupire očekivanjima.

Osnovana 2011-te godine, Tekfuze zapošljava dvadeset dvoje osoba u dizajniranju i sklapanju usađenih kontrola – elektronike koja izvršava određene zadatke unutar većih mašina. Njeni proizvodi su izrađeni na takav način da se sastavljaju kao Lego kocke, sledeći modularan pristup koji dozvoljava mešanje i kombinovanje hardverskih komponenata. “Svodi se na selekciju modula koji su vam potrebni i potom prilagođavanju softvera, tako da se čini kao da hardvera više nema,” kaže su-osnivač Edi Bunjaku.

USAID je pomogao pri osnivanju Tekfuze, obezbeđivanjem intenzivnog početnog treninga za zaposlene, koji je kompaniji pomogao da usvoji pristup koji garantuje ravnopravnost među polovima, tako da danas žene dominuju unutar njenog inženjerskog osoblja, što je još jedan od načina na koji je ova dinamična kompanija pravi izuzetak. 

U leto 2012-te godine, USAID je pomogao u kupovini opreme koja omogućuje povišen obim proizvodnje. Za sada, Tekfuze proizvodi samo jedan proizvod – senzor za gorivo koji je ugrađen unutar GPS jedinica koje se upotrebljuju za praćenje kamionskog voznog parka. Mali senzor nadgleda nivo goriva i potrošnju. Regionalni snabdevač FMS sistemima is Litvanije momentalno procenjuje senzor, koji Tekfuze već prodaje u domaćem tržištu, sa namerom da ga eventualno i kupi. Tamo gde velika većina elektronskih firmi ide u smeru cik, usredsređujući proizvodnju u zemljama u razvoju, Tekfuze ide u smeru cak, usredsređujući se na unosan dizajnerski rad. Ipak, čak i sa mladom, stručnom i motivisanom random snagom, Tekfuze je svestan da se ne može nadmetati u stvaranju potrošačke elektronike za masovno tržište. Umesto toga, nastoji da dizajnira i sklapa industrijske proizvode koji su niskog obima ali sa visokom maržom, kaže Bunjaku. Oni uključuju i kontroler za bojlere na pelet, za čiju je proizvodnju Tekfuze već spreman.

“Naš pristup je jedinstven. Niko drugi na Kosovu ne radi ovo što mi radimo,” kaže Bunjaku.

Tekfuze je jedna od kompanija koje su imale koristi od aktivnosti u sklopu USAID-ovog programa mladih preduzetnika, koje su se odvijale od septembra 2010 do septembra 2013, i bile zamišljene da pomognu mladim preduzetnicima na Kosovu, starosti od 18 do 35 godina.