Novi putevi povezuju različite zajednice na Kosovu

Novi putevi povezuju različite zajednice na Kosovu
Novi jednokilometarski put u selu Dragoljevac u opštini Istok povezuje podeljene zajednice
USAID Unapredimo Kosovo zajedno
Seljaci dobijaju bolji pristup školama, bolnicama, poslu kao i jedna drugima
“ Ovaj put je poboljšao odnose sa našim albanskim komšijama jer on ne prolazi samo kroz naš [srpski] komšiluk već i kroz naselja albanske, bošnjačke, i romske zajednice."

Jun 2016 – Po prvi put u 20 godina, put koji prolazi kroz selo Banjska na severozapadu Kosova je popravljen, omogućavajući seoskim zajednicama kosovskih Albanaca i Srba međusobno približavanje.

Banjska, selo koje broji 900 meštana, jedno je od 67 sela u opštini Vučitrn. U proteklih 20 godina, loše stanje puta je meštanima otežavalo kretanje unaokolo. Tokom kišne sezone i zimskih meseci, đaci i putnici iz Banjske su mukom stizali do škole i posla. Da stvar bude još gora, reka koja protiče duž ovog puta bi redovno preplavljivala poljoprivredno zemljište čineći ga nepristupačnim nedeljama i prouzrokujući štetu usevima.

U proleće 2015. godine, tokom susreta organizovanog u Banjskoj od strane USAID-ovog programa Unapredimo Kosovo zajedno (AKT), meštani sela su izrazili svoju želju za boljim putem. U oktobru je program zajedno sa opštinom Vučitrn završio rehabilitaciju seoskog puta i odvodnih kanala. Opština je preuzela obavezu pokrivanja 20 odsto troškova realizacije projekta kao i njegovog budućeg održavanja.

Reakcija meštana je bila izuzetno pozitivna. Dojčin Dančetović, koji je aktivno učestvovao u građevinskim radovima, rekao je da je 90 odsto puta bilo uništeno pre rehabilitacije: “Tokom kišne sezone i zime, jedva smo mogli da hodamo putem, dok je vožnja kolima bila nemoguća. Uslovi su stvarno bili grozni,“ rekao je on. “Sada je put u dužini od 370 metara, zajedno sa dva mosta i nosećim zidom, rehabilitovan. Moje komšije su srećne.“

Dančetović je takođe istakao da je za mnoge starije pripadnike njegove zajednice, kojima je potrebna stalna medicinska nega, život sada puno lakši. Desanka Dančetović, kojoj je sada 74 godina i koja živi sama, kaže da je sada bolnica mnogo pristupačnija, zahvaljujući novom putu. “Veoma sam srećna zbog toga! A neće više biti ni poplava.“ 

Hasan Gani, vlasnik radionice za servisiranje traktora u Vučitrnu, kaže da su ruralni putevi od vitalnog značaja za razvoj na Kosovu, jer bolji putevi otvaraju nove mogućnosti za trgovanje, što čini bavljenje poljoprivredom profitabilnijim. “Značaj ovog projekta za nas se teško može izraziti rečima,“ kaže Gani. “Ovaj put je takođe od presudnog značaja za povezivanje albanske i srpske zajednice jer on smanjuje razdaljinu između naših kuća. Mnoge su se porodice iselile iz ovog sela zbog teških životnih uslova. Ali ovaj novi put će učiniti naše živote lakšim.“

Na sličan način je, u martu 2016. godine, asfaltiran jednokilometarski makadamski put u opštini Istok koji je odmah pojačao društveni život i ekonomsku povezanost 122 stanovnika Dragoljevca i skoro 400 stanovnika koji žive u susednim selima.

“Rehabilitacija seoskog puta puno znači za našu zajednicu, pogotovu za povratnike. On je poboljšao naš svakodnevni život. Nema više blata i rupa na putu, a i naša deca stižu u školu bez fleka od blata i u suvim cipelama,“ objašnjava Dalibor Sedlarević meštanin Dragoljevca. “Put je takođe poboljšao opštu bezbednost u saobračaju kao i odnose sa našim albanskim komšijama, jer on prolazi ne same kroz naš [srpski] komšiluk, već i kroz naselja albanske, bošnjačke, i romske zajednice.“

“Opština je bila prekrila lokalni put šljunkom u nekoliko navrata, ali ju je nedostatak finansijskih sredstava sprečio da ga asfaltira. Sada je USAID-ova investicija omogućila lokalnim vlastima da učine puno više sa sredstvima kojima raspolažu, za mnogo bolje i trajnije rezultate koji će koristiti ovim zajednicama i povezati ih tokom godina koje dolaze.

Porogram Unapredimo Kosovo zajedno, koji traje od 2014. godine do 2017. godine, je dizajniran da okupi zajedno većinske i manjinske grupe u cilju povećanja bezbednosti i stabilnosti u regionu.   

LINKS

Follow @USAIDKosovo. on Facebook, on YouTube