Osavremenjena kosovska industrija stonog grožđa ubira nagrade

Nove sorte, tehnologije,prakse  postavljaju  put  razvoja useva
Zaposleni vinograda Stone Castle u Rahovec/Orahovcu orezuju stone grožđe,obučeni da uzgajaju na novim rešetkama oblika “Y”.
USAID
Nove sorte, tehnologije,prakse postavljaju put razvoja useva.
“Pre intervencije USAID-a, mnogi vinogradi u zemlji proizvodili su vinsko grožđe koje je često ostajalo neprodato, čak i na domaćim tržiština.”

Napori  da se osavremeni  kosovska  industrija  stonog grožđa su se  isplatili time  što  domaći  vinogradari potpisuju važne izvozne aranžmane za snabdevanje  tržišta u zapadnoj Evropi. 

Zëri i Bujkut, udruženje vinogradara u Orahovcu, nedavno je  skopila   posao  o izvozu  7,000 tona svežeg  stonog grožđa, počevši sa jesenjom berbom  2014.  Posao  koji  je  potpisan  u novembru  2013 –te godine sa  nemačko-kosovskim prodavcem  hrane na veliko  KELMENDI GmbH, potencijalno,   obuhvata  čitavu  domaću  berbu  kvalitetnog grožđa.

USAID je,  preko   svog projekta Nove mogućnosti  za poljoprivredu,  pomogla postizanju  dogovora  koji potvrđuje ogromne dobitke  u kvalitetu,  količini  i  ukupnoj utrživosti  kosovskohg stonog grožđa. Dogovor  je  velika pobeda  ne samo  za  udruženje  proizvođača, već  i  za lokalnu samoupravu  I USAID koji su radili sa poljoprivrednicimaiz regiona  na uvođenju neophodnih tehničkih, i promena kultura  u  industriji  grožđa. Te  promene odražavaju  međunarodno  priznate najbolje prakse i uključuju  uvođenje novih  besemenih i semenih sorta  grožđa  sa  dokazanom privlačnošću na  tržištu, kao  i  poboljšanih tehnika  vezivanja izdanaka/postavljanja  rešetki i najsavremenije upravljanje pokrivačima, USAID  je  u tim  dovela   međunarodne  i domaće stručnjake da  sprovedu obuku.

Ugovor obeležava   značajan  pomak napred u razvoju  izvoznog  sektora kosovske industrije svežeg voća i  povrća. ‘’Pre intervencije  USAID-a, mnogi vinogradi u zemlji  su proizvodili  vinsko  grožđe koje je često ostajalo  neprodato, čak i na domaćem tržištu,’’ kaže Habib  Dina, vođa Zëri i Bujkut.  

USAID je uskočila  da pomogne  oko  ponovnog kalemljenja  vinove loze  u region, omogućujući  im  da proizvode  stono grožđe. Osim  otvaranja novih izvoznih tržišta, promena je  uzgajivačima  omogućila   da  zamene uvoz koji je, tradicionalno  ispunjavako  domaću  potražnju  za  stonim grožđem. Uz  pomoć  kosovskog ministarstva  za poljoprivredu,  KELMENDI trenutno   gradi  veliki  objekat  za pakovanje u  Peć, na svega nešto  više  od  sat vremena  vožnje  od Orahovca.  Objekat će  sadržati  savremenu  pneumatsku  rashladnu opremu za stono  grožđe  i drugo  sveže  voće,  povećavajući  kosovski  kapacitet da  izvozi  kvalitetne proizvode.

Četvorogodišnji  projekat Nove mogućnosti  za poljoprivredu radi  sa  kosovskom  poljoprivrednom industijom još  od  januara  2011  godine  kako  bi stvorio  nove tržišne veze,  povećao i  diverzifikovao  poljoprivredne  proizvode i  povećao   dostupne  i pristupačne  kredite. Program takođe  pomaže  sektoru  putem malih grantova za   poljoprivrednike,  poljoprivredna preduzeća i udruženja.