Grant omogućava realizaciju emisije na srpskom jeziku

Ministar unutrašnjih poslova na Kosovu, Bajram Rexhepi, odgovara na pitanja zvaničnika iz Beograda
Ministar unutrašnjih poslova na Kosovu, Bajram Rexhepi, odgovara na pitanja zvaničnika iz Beograda
USAID
USAID podržava talk shou da poboljša komunikaciju izmedju zajednica na Kosovu
Pa smo imali situaciju kada su građani Prištine postavljali pitanja političkim liderima sa severa Kosova, ili su zvaničnici Beograda odgovarali na pitanja koja su postavili zvaničnici Prištine, i obrnuto,ˮ Predrag Radonjić, menaxher programa ‘Od A do Š’

U periodu kada se javna komunikacija između zvaničnika Prištine i Beograda, i političkih lidera sa severa Kosova i zvaničnika južno od reke Ibar, vodi gotovo isključivo na visokom političkom nivou, uspešan pokušaj da se u ove razgovore uključe i građani Kosova, svakako predstavlja dostignuće.

Upravo to je pošlo za rukom nevladinoj organizaciji “Srpsko Slovo”, zahvaljujući donaciji koju su primili od Programa za aktivno učeće zajednica (CAIP) koji sprovodi Mercy Corps, a finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Ovaj vid pomoći omogućio je timu koji vodi “Srpsko Slovo” da proizvede 17 TV emisija pod nazivom ‟Od A do Šˮ, koja se emitovala gotovo punih godinu dana, svakog četvrtka u 21 čas, na lokalnim TV stanicama Herc, Puls i Mir, kao i na radio stanicama, članicama mreže Kosovska medijska asocijacija (KOSMA). Ova popularna emisija koja se bavila aktuelnim društveno-političkim događajima, takođe je gledaocima bila dostupna putem veb stranice KIM radija.

Menadžer projekta ove TV emisije, Predrag Radonjić, kaže da su uspeli da političare približe običnim ljudima, i na taj način opuste građane tokom veoma napetog perioda kada se vodio politički dijalog u Briselu: ‟U trenutku kada zvanična javna komunikacija između Beograda i Prištine, i Mitrovice i Prištine gotovo da nije ni postojala, ili se pak vodila na visokom političkom nivou, mi smo uspeli da ponovo uspostavimo ovu komunikaciju na jedan indirektan način. Pa smo imali situaciju kada su građani Prištine postavljali pitanja političkim liderima sa severa Kosova, ili su zvaničnici Beograda odgovarali na pitanja koja su postavili zvaničnici Prištine, i obrnuto.ˮ

Prema podacima koje je dobio od predstavnika TV Mreže i KOSMA-e, Predrag procenjuje da je svaku emisiju videlo i čulo više od 5,000 ljudi, i kosovskih Srba i kosovskih Albanaca, dodajući da je svaku emisiju više od 5,000 ljudi pogledalo na Vimeu, preko veb stranice KIM radija.

TV Mreža i Kosovska medijska asocijacija (KOSMA) su mreže udruženih radio i TV stanica koje emituju produciraju zajedničke emisije na srpskom jeziku I dele program za dobrobit publike.

Program za aktivno učešće zajednica počeo je u julu 2010. godine i završava se julu 2014. Program podržava razvoj zajednica i rehabilitaciju infrastrukture u 40 naselja na Kosovu, gradi jake organizacije građanskog društva I unapređuje ekonomske potencijale i zapošljavanje.