Kosovskim Školama Udahnut Novi Život

Zajednice se ujedinjuju da bi radile na renovaciji učionice
Nastavnik i roditelj rade zajedno
USAID
Zajednice se ujedinjuju da bi radile na renovaciji učionice
"Želela bih da se zahvalim USAID-u za osposobljavanje moje zajednice da … poboljša obrazovne mogućnosti za novu generaciju"

Rat koji je besneo na Kosovu kasnih devedesetih godina uzeo je razarajući danak u infrastrukturi zemlje, a od toga nisu bile izuzete ni njene škole. Čak i 2010-te godine, kada je USAID lansirao svoj Program Osnovnog Obrazovanja, većina učionica je bila jedva nešto više od otvorenih soba sa vrlo malo od one vrste obrazovnih materijala koji se mogu naći po drugim mestima u Evropi.             

Od prestanka rata pa na ovamo, obnova i modernizacija sistema javnog obrazovanja je bila u velikoj meri zavisna od strane pomoći, i donekle od Vlade Kosova, tako da je USAID odlučio da pomogne zajednicama da poduzmu važnije uloge u poboljšanju mogućnosti obrazovanja za svoju decu. 

USAID je uveo inicijativu “preobražaja učionice” čije ostvarivanje zahteva direktno angažovanje zajednica, i ona je ubrzo preuzeta 2011-te za emitovanje televizijske serije pri RTK nacionalnoj mreži. Serija od šest epizoda prikazala je predstavnike USAID-a kako rade rame uz rame sa pripadnicima zajednica u demonstraciji načina na koji se mogu stvoriti ambijenti koji podstiču učenje uz relativno malo troškova i sa aktivnim učešćem roditelja i drugih aktera u zajednici.   

Posle emitovanja serije, USAID je pozvao druge škole da se prijave za podršku u organizovanju svojih vlastitih “preobražaja učionica,” i

pripremio priručnik kao i obezbedio obuku za učešće zajednica u školskim upravnim odborima u cilju njihovog ohrabrivanja za ponavljanje renovacija po drugim školama. Uz osnovnu obuku i finansiranje od strane USAID-a i aktivno učešće pripadnika zajednica, renovirano je preko 100 škola za manje od tri godine, mnoge od njih na sopstvenu inicijativu bez USAID-ove podrške.

U cilju pripreme za rad u renovaciji po školama, USAID je pribavio osnovni materijal kao što su boje i zamene za gornju površinu klupa, i omogućio početni sastanak školskog osoblja sa lokalnom zajednicom. Mnoge škole su nastavile dalje sa renovacijom dodatnih učionica bez ikakve podrške od strane programa. Neki su čak otišli dotle da su renovirali celu školu, uključujući hodnike i druge prostorije. Rad je uklljučivao i farbanje nameštaja, gipsiranje i farbanje zidova i plafona, obnavljanje podova i zamenu električnih kablova.            

U decembru 2012-te, USAID-ov Program Osnovnog Obrazovanja je organizovao svečanu dodelu nagrada da bi proslavio završetak 50 preobraženih učionica. Tokom događaja, nastavnici i direktori škola su svedočili o uticaju koji je program imao na zaintresovanost roditelja i uključenost zajednica.                     

“Želela bih da se zahvalim USAID-u za osposobljavanje moje zajednice da povrati moć uticaja na poboljšanje obrazovnih mogućnosti za novu generaciju,” rekla je Valjbona Haljimi, direktorka škole “Halil Alidema” iz sela Požaran. Ona je pokazivala slike prve seoske škole, izgrađene od strane seoske zajednice 1905-e gd., kao i seljaka kako kopaju temelje za veću školu 1960-te.    

Za školu “Halil Alidema,” kao i za desetine drugih škola širom Kosova, program preobražaja učionice je pomogao u preporođenju duha samopouzdanja među Kosovskim zajednicama i osposobio ih je da dalje grade na osnovu mogućnosti pruženih kroz stranu pomoć.    

Preobražaj učionice je samo jedan deo USAID-ovog Programa Osnovnog Obrazovanja, petogodišnjeg partnerstva sa Vladom Kosova, koje je počelo 2010-te godine i koje ima za cilj poboljšanje veština nastavnika i učenika i njihovo pripremanje za 21 vek.