Budžetski Zahtev Građana ima svoju Težinu na Kosovu

Meštani sela dobijaju novu školu i put preko aktivizma
Zekri Muzaći je izrazio zahtev da glavna ulica u njegovom selu bude asfaltiran, tokom javne rasprave o opštinskom budžetu
USAID
Meštani sela dobijaju novu školu i put preko aktivizma
“Ake želite da vidite poboljšanje u vašoj zajednici, treba uraditi samo jednu stvar: Preuzeti iniciativu i ostati aktivan.”

Aktivno građanstvo je u samoj jezgri zdrave demokratije. Uz pomoć USAID-a, opštine su neposredno angažovane sa samim građanima u procesu donošenja odluka. Održavanje javnih rasprava za vreme razvoja opštinskih budžeta, je jedan od glavnih načina na koji opštinski službenici ugrađuju doprinos građana na sadržajan način.

USAID, kroz Iniciativu Demokratske Delotvorne Opštine, pomaže opštine na Kosovu u korišćenju različitih metoda dostave i širenja informacija, kao što su bilteni, opštinske objave, internet-stranice, javna okupljanja, sve u cilju povećanja učešća građana u budžetskim raspravama. Kao rezultat toga, mnogi zahtevi građana su bili inkorporirani u opštinskim budžetima. U 22 opštine koje su partneri USAID-a, otprilike 119 zahteva od strane građana, ukupno oko 10,9 miliona dolara, bili su ugrađeni u budžet za 2012.

Opština Vučitrn je sjajan primer ovog procesa. Čitav niz projekata su sprovedeni kao rezultat zahteva od strane građana, izraženih tokom javnih rasprava, uključujući polaganje nove putne naslage kod sela Bruzik, od koje je korist imalo oko 500 meštana, i nove škole u selu Žilivode. Izgradnja škole je dala veliki impuls ekonomiji i svakodnevnom životu meštana, koji više neće morati slati 120 dece u obližnja sela za obrazovanje. Selo je udaljeno oko 21 kilometar od grada Vučitrna, i bilo je naporno za decu da svakoga dana putuju u obližnja sela. Sada ona imaju svoju vlastitu školu.                  

“Ake želite da vidite poboljšanje u vašoj zajednici, treba uraditi samo jednu stvar: Preuzeti iniciativu i ostati aktivan. Ovo je prvi put da naše selo ima koristi od učestvovanja u javnim raspravama. Nikada pre nismo imali opštinskog predstavnika koji bi predstavljao potrebe našeg sela,” tvrdi Zekri Muzaći, građanin opštine Vučitrn koji je inicirao projekat polaganja nove putne naslage.  

Skender Krasnići, seoski meštanin koji je inicirao zahtev za izgradnju škole sabrao je celokupno iskustvo u tom procesu ovim rečima: “Biti obavešten i biti saslušan – to je demokratija, i to je upravo ono što naša opština radi. Veoma sam zadovoljan što USAID podržava opštinsko rukovodstvo u pronalaženju načina da uključi građane u procesu odlučivanja.”  

USAID-ova Iniciativa Demokratske Delotvorne Opštine, koja se odvija tokom perioda od avgusta 2010 do avgusta 2013, pomaže službenike opštinskih vlasti u poboljšanju svojih spoobnosti, boljem pružanju opštinskih usluga, povećanju transparentnosti, i jačanju saradnje sa građanima. Pored toga, iniciativa promoviše lokalni ekonomski razvoj.