Ženski edukacioni centar

OSNOVNE INFORMACIJE

Ženski edukacioni centar (ŽEC) je dvogodišnji projekat javno privatnog partnerstva na unapređenju veština radne snage koji se realizuje u saradnji sa Insert, doo., Everest, doo., i opštinom Ruma. Centar obezbeđuje stručnu obuku za žene u cilju unapređenja njihovih veština kako bi odgovorile na potrebe privrede i poslodavaca Sremskog okruga. Time centar obezbeđuje firmama radnu snagu koja ispunjava zahteve tržišta rada i pomaže rast izvozno orijentisanih grana industrije kao što su obućarska, kožarska i proizvodnja nameštaja.

AKTIVNOSTI

Kako bi ažurirao veštine žena u okrugu, ŽEC obezbeđuje besplatnu stručnu obuku za radno sposobne žene. Kursevi obuke su specifični i napravljeni posebno prema potrebama privatnih kompanija u obućarskoj, kožarskoj i proizvodnji nameštaja.  Takođe pruža razne obuke iz oblasti poznavanja engleskog jezika i informacionih tehnologija. Kako bi obezbedio uspešnost rada, otvaranje radnih mesta i reakciju tržišta, ŽEC blisko sarađuje sa državnim institucijama, lokalnim školama, privatnim kompanijama i lokalnim vlastima.  

Projekat finansira:

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID/Srbija); General Development Alliance (GDA) u partnerstvu sa Insert doo, Everest doo i opštinom Ruma

Projekat sprovodi:

Ženski edukacioni centar

Gde radimo:

Sremski okrug

Trajanje projekta:

od juna 2015. do decembra 2016.

Ukupna suma GDA: 839.200 $

doprinos USAID-a: 300.000 $

Doprinos privatnog sektora: 539.200$

Kontakt:

Industrijska bb
Tel: + 381 22 470 599
E-mail: zarko.kojic@insert.rs
Web: shop.shoestar.rs