Projekat ka održivijem i inovativnijem civilnom društvu u Srbiji

OSNOVNE INFORMACIJE

Ka održivijem i inovativnijem civilnom društvu u Srbiji je dvogodišnji projekat koji sprovodi Smart Kolektiv, organizacija civilnog društva (OCD) iz Srbije. Ovaj projekat ima za cilj unapređenje kapaciteta OCD radi  uspostavljanja partnerstva sa organizacijama iz drugih sektora, kako bi se angažovale u oblasti socijalnog preduzetništva i diversifikovale svoje izvore finansiranja. U isto vreme, projekat će raditi sa poslovnom zajednicom na unapređenju njene saradnje sa OCD i na promociji inovativnih filantropskih mehanizama i korporativne društvene odgovornosti.

AKTIVNOSTI

Ovaj projekat, preko Smart Kolektiva podržava preko 200 organizacija civilnog društva kroz različite oblike izgradnje kapaciteta i umrežavanja, kao što su obuke, davanje jednakih iznosa bespovratnih sredstava, mentorska podrška i edukativni alati.

On takođe posreduje u uspostavljanju partnerstva između javnog, privatnog i civilnog sektora. Angažovanjem postojećih mreža, kao što su Forum poslovnih lidera i Socio-ekonomska mreža Srbije (SENS), projekat uspostavlja saradnju ovih različitih sektora kako bi radili na izgradnji kapaciteta OCD, unapredili korporativnu društvenu odgovornost, poboljšali kulturu filantropije u Srbiji, podržali socijalno preduzetništvo i zastupali usvajanje pravnog okvira za rešavanje ovih pitanja. Na primer, projekat organizuje nekoliko godišnjih foruma na temu korporativne društvene odgovornosti i socijalnih inovacija, uključujući i “CSO Marketplace.” To je poslovni sajam koji OCD i socijalnim preduzećima daje priliku da privatnim kompanijama predstave predloge za saradnju. Projekat takođe radi na izradi online alata Community Index koji će pomoći merenje kvaliteta angažovanja neke kompanije u zajednici. 

Projekat finansira:

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID/Srbija)

Projekat sprovodi:

Smart Kolektiv

Gde radimo:

Novi Sad, Subotica, Niš, Kragujevac, Pirot, Užice, Kraljevo, i Kruševac.

Trajanje projekta:

Od januara 2014. do septembra 2016.

Ukupna vrednost:  345.100 $

Doprinos USAID-a:  320.000 $

Doprinos Smart Kolektiva:  25.100 $

Kontakt:

Svetozara Markovića 42a,

11000 Beograd

Tel: +381-11 26 59 700

Fax:  +381-11 26 59 700

E-mail:  office@smartkolektiv.org

Veb-sajt:  www.smartkolektiv.org

Društvene mreže: https://www.facebook.com/smart.kolektiv