Projekat za održivi lokalni razvoj

OSNOVNE INFORMACIJE

Petogodišnji Projekat za održivi lokalni razvoj radi sa lokalnim samoupravama, firmama i organizacijama civilnog društva na jačanju njihove efikasnosti  i ekonomičnosti kroz međuopštinska partnerstva koja imaju za cilj ubrzanje ekonomskog razvoja. Osnovne aktivnosti projekta fokusiraju se na pomoć međuopštinskim partnerstvima da rade na otvaranju novih radnih mesta i na smanjenju stope nezaposlenosti u 32 opštine koje su okupljene u osam međuopštinskih partnerstava. 

AKTIVNOSTI

 • Pomoć članovima međuopštinskih partnerstava  da rade na otvaranju novih radnih mesta kroz podršku širenju privatnog sektora;
 • Jačanje kapaciteta javne uprave kako bi omogućila rast preduzeća i investicija;
 • Integracija mladih u lokalnu ekonomiju.

 

REZULTATI

Ekspanzija privatnog sektora povećava broj radnih mesta na teritoriji međuopštinskih partnerstava:

 • Podržano otvaranje Regionalnog poljoprivrednog edukacionog centra u Somboru, koji je opštini pomogao da privuče 8,5 miliona evra vrednu investiciju italijanskog proizvođača konditorskih proizvoda Ferrero Group u 2015. godini;
 • Opremljena multimedijalna laboratorija u Centru za biznis i inovacije na Mašinskom fakultetu u Kraljevu. U 2014. godini broj porudžbina klijenata porastao sa 25 na 63;
 • Članicama Metalskog klastera Vojvodine pomoglo se da uvede softver za upravljanje odnosima sa klijentima, koji je smanjio vreme potrebno za obradu narudžbine sa 100 na 10 dana;
 • Projekat je pomogao da nezaposleni mladi započnu sopstveni agro biznis u 31 plasteniku, koji se nalaze u Novom Bečeju (4), Kikindi (12) i Zrenjaninu (15). Tokom jesenje sezone 2014. proizvedeno je 20 tona visoko profitabilnog povrća i prodato na lokalnim i stranim tržištima.

 

Javna uprava omogućava rast kompanija na teritoriji međuopštinskog partnerstva:

 • Od 2012. godine međuopštinska partnerstva su privukla 131,7 miliona dolara stranih i domaćih investicija zahvaljujući USAID-ovim treninzima u oblasti privlačenja stranih investicija, širenju poslovanja kao i u oblasti revitalizacije braunfild lokacija i upravljanja imovinom;
 • Pružena je podrška za 25 partnerskih opština u oblasti unapređenja poslovnog okruženja i ispunjavanja kriterijuma NALED-a za dobijanje sertifikata opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem.

 

Programi razvijaju veštine mladih u cilju njihovog zapošljavanja:

 • 782 mladih dobilo preduzetničku podršku a 452 poslato na stručnu praksu- od čega je 583 dobilo posao;
 • Na dve ICT akademije u Nišu i Novom Sadu, koje podržava USAID,  57 studenata je završilo kurs of čega je 28 njih dobilo posao u IT firmama. 

 

Projekat finansira:

Američka agencija za međunarodni razvoj; USAID/Srbija

 

Projekat sprovode:

Chemonics International;

Berman Group

 

Ključni partneri:

Ministarstva i agencije Vlade Srbije; Stalna konferencija gradova i opština;

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)

 

Gde radimo:

Teritorija osam međuopštinskih partnerstava; 32 partnerske opštine koje predvode Vranje, Niš, Novi Pazar, Kraljevo, Užice, Novi Sad, Subotica, i Zrenjanin

 

Trajanje projekta:

Decembar 2010. do avgusta 2016.

 

Ukupna vrednost:

22.358.171 $

 

Kontakt:

Koste Glavinića 23a

Beograd 11000 Srbija

Tel: +381-11 414-1180

Fax: +381-11 414-1181

E-mail:  info@lokalnirazvoj.rs

www.lokalnirazvoj.rs