Filantropija za lokalne zajednice

OSNOVNE INFORMACIJE

Nastavljajući prethodne uspešne inicijative, Filantropija za lokalne zajednice je dvogodišnji projekat koji sprovodi Trag Fondacija, organizacija civilnog društva (OCD) iz Srbije. Ciljevi projekta su unapređenje učešća građana u lokalnim zajednicama i promocija lokalne filantropije širom Srbije. Kako bi postigao ove ciljeve, projekat će pomagati OCD u Srbiji da unaprede direktan kontakt sa lokalnim zajednicama, da diversifikuju izvore finansiranja i da daju doprinos razvoju lokalne filantropije- što je pitanje od velike važnosti kako bi se obezbedila održivost organizacija civilnog društva u zemlji.

 

AKTIVNOSTI

Projekat Filantropija za lokalne zajednice pružiće znanje, veštine i tehnike za 20 OCD, koje su im potrebne kako bi prikupljale sredstva iz lokalnih izvora. Projekat će obezbediti obuku za OCD u ovim oblastima, pružiti pomoć u prikupljanju sredstava i dodeljivati bespovratna sredstva u istim iznosima koje OCD prikupe u svojim lokalnim zajednicama.

Projekat takođe radi sa fondacijama i filantropskim institucijama u Srbiji kako bi obezbedio da ove ustanove budu održive i u stanju da ispunjavaju svoju važnu ulogu. Projekat takođe pruža podršku fondaciji Front iz Novog Pazara, Fondaciji Iskorak iz Zaječara, Fondaciji Mesečina iz Subotice i Fondaciji za mlade Obrenovca, i pomaže im da izgrade svoje organizacione i operativne kapacitete.   

Kako bi fondacije, OCD i pojedinci donosili odluke vezane za filantropiju, moraju da znaju i razumeju kako filantropija u Srbiji funkcioniše. Kao takav, projekat takođe radi istraživanja na temu trendova u filantropiji u Srbiji, organizuje konferencije na temu lokalne filantropije i pruža informacije koje promovišu davanje na lokalnom nivou.

 

Projekat finansira:

Američka agencija za međunarodni razvoj/USAID/Srbija

 

Projekat sprovodi:

Trag Fondacija

 

Ključni partneri:

Catalyst, Fondacija Front, Fondacija Iskorak, Fondacija Mesečina i fondacija za mlade Obrenovca.

 

Gde radimo:

Srbija (posebno južna i istočna Srbija, Subotica, Zaječar, Novi Pazar, Obrenovac i Beograd)

 

Trajanje projekta:

Od marta 2015. do marta 2017.

 

Ukupna vrednost:  325.954 $

Doprinos USAID-a:  300.000 $

Doprinos Trag Fondacije:  25.954 $

 

Kontakt:

Đevđelijska 19

11120 Beograd

Tel: +381 11 78 39 467

E-mail:  office@tragfondacija.org

Veb-sajt: www.tragfondacija.org

Društvene mreže: https://sr-rs.facebook.com/TRAGfondacija