Opportunity Banka Srbija

OSNOVNE INFORMACIJE

Opportunity Banka Srbija (OBS) je lokalna banka koja nudi mikro, poljoprivredne i kredite malim i srednjim preduzećima i to klijentima koji obično nemaju pristup finansijskim uslugama tradicionalnih banaka. Klijenti su obično iz polu-urbanih i ruralnih oblasti Srbije. Banka se specijalizovala za kredite domaćinstvima i poljoprivrednom sektoru.

Misija OBS je da pomogne otvaranju radnih mesta, stimuliše mala preduzeća i omogući ekonomsku transformaciju svojih klijenata. Uz strateški raspoređene filijale, OBS koristi usluge savetnika klijenata na terenu (kreditne službenike) kako bi došao do klijenata u zabačenim oblastima. 

USAID je obezbedio bespovratna sredstva u iznosu od 11,96 miliona dolara kompaniji Opportunity International kako bi osnovala održivu finansijsku instituciju u Srbiji.

 

PROIZVODI

  • Mikro i mali poljoprivredni krediti

Investicije u osnovna sredstva i obrtni kapital

  • Mešavina mikro kredita za stanovništvo i poljoprivrednih kredita u ruralnim oblastima

Višenamenski dugoročni krediti, neočekivani troškovi domaćinstva

  • Preduzetnički krediti za mala preduzeća

Prevazilaženje problema sa likvidnošću, investicije u osnovna sredstva i obrtni kapital

  • Dopunski poslovni i agro proizvodi

Plaćanje transakcija, garantna pisma, zaštita od prekomernog zaduženja po računu

  • Štednja

Depoziti po viđenju i oročeni, za stanovništvo, preduzeća i poljoprivrednike

 

REZULTATI

  • Zaključno sa 31. martom 2015, OBS je odobrila 83.000 kredita ukupnog iznosa od skoro 284 miliona €;
  • Većina portfelja OBS čine mikro krediti do 5.000 €, odobravani individualnim preduzetnicima i registrovanim poljoprivrednim domaćinstvima;
  • Preko 50 odsto klijenata OBS koji su dobili kredite žive u centralnoj i južnoj Srbiji, dok se druge banke koncentrišu na Beograd i veće gradove;
  • Zaključno sa 31. martom 2015, OBS ima kreditno portfelj koji vredi 66,6 miliona € (što je skoro 29.000 klijenata koji su uzeli kredit) i preko 54 miliona € u deponovanim sredstvima;
  • Od svog osnovanja zaključno sa 31. martom 2015, krediti OBS su pomogli otvaranje 23.000 novih radnih mesta i zadržavanje skoro 100.000 postojećih. 

 

Akcionari:

Opportunity Transformation Investments Inc. (66,95%); Evropska banka za obnovu i razvoj (17,31%);

Holandska razvojna banka FMO (11,54%); i

Oikocredit (4,20%)

 

Gde radimo:

Sedište je u Novom Sadu, 8 filijala i 14 kreditnih kancelarija širom Srbije

 

Datum osnivanja:

Juli 2002. kao štedna i kreditna finansijska institucija; Narodna banka Srbije odobrila bankarsku licencu u maju 2007.

 

Kontakt:

Opportunity Bank Srbija

Bulevar Oslobođenja 2a

21000 Novi Sad,  Srbija

Tel: +381-21 4893-111

Fax: +381-21 4893-123

E-mail:  office@obs.rs

Web:  www.obs.rs