Projekat Stvar izbora

OSNOVNE INFORMACIJE

Stvar izbora je dvogodišnji projekat koji sprovodi Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD), lokalna mreža od 16 organizacija civilnog društva sa sedištem na jugu Srbije. Projekat podržava veću uključenost javnosti u demokratskim i izbornim procesima i zastupa bolju i bližu komunikaciju između građana Srbije i njihovih izabranih predstavnika. Takođe ima za cilj podizanje svesti javnosti o važnosti reprezentativnosti građana u demokratskom društvu i podršku učešću građana i njihov aktivizam u vršenju vlasti. 

AKTIVNOSTI

Projekat Stvar izbora fokusira se na dostizanje tri ključna cilja: informisanje građana o izbornom sistemu u Srbiji; angažovanje građana u kreiranju javnih politika; i predstavljanje različitih modela za veću reprezentativnost građana. Kako bi dostigao ove ciljeve, projekat će sprovesti informativne kampanje namenjene angažovanju građana, u 16 najvećih gradova u Srbiji. Kampanja će obuhvatati televizijske spotove, kao i video materijal za Youtube i društvene medije. Autobus Izborna reforma putovaće u osam gradova u Srbiji i biće postavljeni informativni štandovi na gradskim trgovima kako bi se angažovala javnost. Osim toga, projekat Stvar izbora izradiće Indeks izborne demokratije koji će građanima i izabranim predstavnicima omogućiti da razumeju troškove i koristi svakog od modela izbornog sistema. Zajedno sa indeksom, projekat će sprovesti istraživanje kako bi građane i zvaničnike informisao o efektima koji različiti izborni sistemi imaju na svakodnevni život i kako bi identifikovao društvene promene koje nastaju prilikom uvođenja novog izbornog sistema.

Kao rezultat ovih napora očekuju se sledeći rezultati:

  • Biće uspostavljene bliže veze između građana Srbije i njihovih izabranih predstavnika;
  • Građani će bolje razumeti postojeći izborni sistem u Srbiji;
  • Građani će razumeti različite modele izbornog sistema i biće u mogućnosti da ih zagovaraju;
  • liOdržaće se najšira javna debata na temu unapređenja izbornog sistema u Srbiji, sa učešćem Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Projekat finansira:

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID/Srbija)

Projekat sprovodi:

Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD), Media i reform centar Niš (MRCN) i Srbija u pokretu

Ključni partneri:

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, OCD koje rade na promeni izbornog sistema, građani

Gde radimo:

U celoj zemlji sa posebnim fokusom na 16 najvećih gradova

Trajanje projekta:

Od aprila 2015. do aprila 2017.

Ukupna vrednost:  375.000 $

Kontakt:

Trg Učitelja Tase 1a/2

18 000 Niš

Tel: +381 18 247153

E-mail:  office@decentralizacija.org.rs

Veb-sajt:   http://www.decentralizacija.org.rs

Društvene mreže: https://www.facebook.com/decentralizacija.org.rs