Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast

OSNOVNE INFORMACIJE

USAID radi na jačanju vladavine prava u Srbiji, unapređenjem transparentnosti rada i efikasnosti prekršajnih sudova i Upravnog suda.  Radi na unapređenju integriteta i otvorenosti državnih institucija kroz podršku nezavisnih agencija i napora civilnog društva da državne organe učini otvorenijim i odogovornijim u radu. 

AKTIVNOSTI

 • Unapređenje efikasnosti i transparentnosti prekršajnih sudova i Upravnog suda;
 • Jačanje nezavisnih agencija i njihove koordinacije sa pravosuđem i Skupštinom Srbije na poboljšanju odgovornosti državnih organa;
 • Podrška pravosudnoj reformi i unapređenje upravljanja pomaganjem lokalnim organizacijama bespovratnim sredstvima namenjenim za zastupanje unapređenja vladavine prava, smanjenja korupcije, praćenja finansiranja političkih partija i unapređenja kulture lične odgovornosti i poštovanja zakona.

 

REZULTATI

 • Obezbeđena tehnička pomoć Ministarstvu pravde prilikom izrade nacrta i sprovođenja novog Zakona o prekršajima i koji je doveo do povećanja naplate kazni od 50%, posebno kada su u pitanju saobraćajni prekršaji, u prvoj godini primene;
 • Renovirane prostorije u više od 15 prekršajnih sudova  kako bi se građanima obezbedile efikasne usluge sudova i lak pristup informacijama u vezi sa suđenjima;
 • Automatizovan je rad prekršajnih sudova kupovinom preko 3.000 komada računarske opreme, čime se doprinelo boljoj obradi predmeta;  
 • Skoro 17.000 sudija i administrativnog osoblja prekršajnih sudova i upravnog suda, kao i predstavnika nezavisnih tela, prošlo obuku iz oblasti zakonodavstva, etike i sudske administracije, regulative koja se tiče borbe protiv korupcije kao i kompjuterske pismenosti;
 • Razvijen Sistem za upravljanje predmetima u prekršajnim sudovima, koji se koristi za automatizaciju i upravljanje celim procesom toka prekršajnog predmeta. Do sada je preko 800.000 predmeta uneto u softversku aplikaciju;
 • Nezavisnim agencijama i prekršajnim sudovima je pružena pomoć da uspostave mehanizme koordinacije kako bi se prevazišli proceduralni izazovi u smislu procesuiranja predmeta u vezi sa revizijom, korupcijom, zaštitom podataka o ličnosti i prekršajima odredaba o slobodnom pristupu informacijama;
 • Obezbeđena je tehnička pomoć Ministarstvu pravde na usvajanju i sprovođenju Strategije za borbu protiv korupcije i pratećeg Akcionog plana, kao i na dovršavanju novog Zakona o uzbunjivačima i pratećih podzakonskih akata;
 • Dodeljeno je 37 grantova, ukupne vrednosti 1,32 milion dolara, organizacijama civilnog društva u cilju promocije pravosudnih i reformi i dobrog upravljanja.

 

Projekat finansira:

Američka agencija za međunarodni razvoj; USAID/Srbija

 

Projekat sprovode:

National Center for State Courts; Management Systems International; Development Professionals, Inc.

 

Ključni partneri:

Ministarstvo pravde i državne uprave; Visoki savet sudstva; Visoki prekršajni sud; Upravni sud; prekršajni sudovi; nezavisne agencije; i drugi

 

Gde radimo:

Širom Srbije

 

Trajanje projekta:

Od maja 2011. do maja 2016.

 

Ukupna vrednost:

21.885.396 $

 

Kontakt:

USAID Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast

Cara Uroša 9

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381-11 414- 0176

Fax: +381-11 262-1116

E-mail:  office@jrga.org

Website: www.jrga.org