Jačanje odgovornosti izabranih predstavnika građana u Srbiji

OSNOVNE INFORMACIJE

Jačanje odgovornosti izabranih predstavnika građana u Srbiji je dvogodišnji projekat koji sprovodi Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID). Projekat ima za cilj da građane širom Srbije dovede u direktan kontakt sa njihovim izabranim predstavnicima, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou, i da stvori prilike da diskutuju o pitanjima od javnog značaja.

 

AKTIVNOSTI

CeSID radi sa građanima, poslanicima, odbornicima, organizacijama civilnog društva (OCD) i medijima u 12 opština i u Beogradu. Tokom trajanja projekta, CeSID će organizovati niz televizijskih debata u svakom gradu, što će dati priliku izabranim predstavnicima da čuju i odgovore na pitanja koja postavljaju birači. Projekat će sarađivati sa poslanicima na uspostavljanju poslaničkih kancelarija, na upoznavanju sa alatima društvenih medija i interneta uz pomoć kojih mogu efikasnije da komuniciraju sa svojim biračima, kao i na olakšavanju pristupa ispitivanju javnog mnjenja kako bi bolje razumeli i zastupali stavove u vezi sa problemima svojih birača. U isto vreme, projekat će sprovesti javnu kampanju namenjenu podizanju svesti u javnosti o potencijalnoj reformi izbornog sistema koja bi mogla da unapredi odnos između izabranih predstavnika i birača.

Kao rezultat ovih napora, projekat će uspostaviti snažnije veze između zvaničnika i javnosti i pokrenuće javne debate o potrebi za reformom izbornog sistema u Srbiji.

 

Projekat finansira:

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID/Srbija)

 

Projekat sprovodi:

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID)

 

Ključni partneri:

Nacionalni demokratski institut (NDI), Nacionalna koalicija za decentralizaciju i Centar za istraživanje, odgovornost i transparentnost.

 

Gde radimo:

Širom zemlje

 

Trajanje projekta:

Od aprila 2015. do aprila 2017.

 

Ukupna vrednost:  375.000 $

 

Kontakt:

Belimarkovićeva 9

11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 285 2886

E-mail:  cesid@cesid.rs

Veb-sajt: http://www.cesid.org