Divac omladinski fondovi

OSNOVNE INFORMACIJE

Divac omladinski fondovi 2.0 je dvogodišnji projekat koji se realizuje u partnerstvu sa Fondacijom Ana i Vlade Divac. Program je namenjen osnaživanju mladih za zastupanje u oblasti mobilizacije lokalnih resursa kao i učešća mladih u izradi politika na lokalnom nivou. Ovaj projekat se nastavlja na rezultate koje je postigao prethodni projekat Divac omladinskih fondova koji je takođe podržao USAID.

AKTIVNOSTI

Fondacija Divac radi sa mladim aktivistima i organizacijama civilnog društva (OCD) u opštinama širom Srbije i ima za cilj da angažuje preko 13.500 mladih na aktivnostima koje će unaprediti sposobnost mladih da artikulišu svoje potrebe kao i da zastupaju njihovu uključenost u donošenju odluka na lokalnom nivou. Kako bi to postigao, projekat planira da obuči mlade na polju prikupljanja sredstava i filantropije; da pomogne OCD koje vode mladi ili koje rade sa mladima da promovišu i podrže inicijative mladih; da pomogne održavanje javnih debata na kojima će se diskutovati o problemima i rešenjima problema koji se tiču mladih kao i da podrži inovativne napore koji mobilišu lokalne resurse na način koji uvažava stav mladih.  

  • Kao rezultat ovih aktivnosti, projekat planira sledeće:
  • Formiranje partnerstva između mladih, lokalnih samouprava i privatnih kompanija sa definisanim finansijskim obavezama prema inicijativama mladih;
  • Finansiranje 200 inicijativa koje predvode mladi putem dodele bespovratnih sredstava i su-finansiranje;
  • Razvoj kadrova mladih lidera koji su obučeni u oblasti prikupljanja sredstava i lokalne filantropije, i koji su angažovani kao mentori drugima;
  • Podizanje svesti o pitanjima bitnim za mlade u okviru javne debate;
  • Osnaživanje nove generacije mladih lidera koji su angažovani u svojim zajednicama.

Projekat finansira:

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID/Srbija)

Projekat sprovodi:

Fondacija Ana i Vlade Divac

Ključni partneri:

Stalna konferencija gradova i opština, Srpska asocijacija menadžera, lokalne samouprave učesnice projekta, lokalni mladi aktivisti i partneri iz OCD.

Gde radimo:

Prijepolje, Vršac, Vladičin Han, Vlasotince, Kanjiža, Aranđelovac, Blace, Lazarevac i Obrenovac

Trajanje projekta:

od marta 2015. do marta 2017.

Ukupna vrednost:  571.278 $

 

Doprinos USAID-a:  294.987 $

Fondacija Ana i Vlade Divac:  276.291$

Kontakt:

Ilije Garašanina 53a/V
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 334 1755
E-mail:  hod@divac.com
Veb-sajt:  www.fondacijadivac.org
Društvene mreže: https://www.facebook.com/FondacijaDivac