Skraćena verzija Strategije saradnje na razvoju zemlje

Ova strategija, urađena uz smernice iz Vašingtona, utvrđuje plan Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) za pružanje ključne pomoći Srbiji, pripremajući se da poslednja potencijalna godina bilateralnog finansiranja bude finansijska 2017. Ona je usaglašena i podržava ciljeve kako Sveobuhvatne strategije u zemlji (ICS) kao i onih koji su sadržani u Zajedničkoj regionalnoj strategiji za period 2014-2016. Biroa za Evropu i Evroaziju Stejt dipartmenta (EUR) i Biroa za Evropu i Evroaziju USAID-a (E&E). Strategija je usaglašena sa prioritetima zemlje domaćina, inostranom politikom američke vlade kao i inicijativama USAID-a, posebno sa inicijativom USAID Forward njenim fokusom na Rešenjima za lokalni razvoj (LDS). Ključni princip za USAID biće održivost investicija nakon završetka njegovih programa. Misija je posvećena odgovornosti za uspešnost razvojnih ciljeva (DO) koji su kratko predstavljeni u ovoj skraćenoj verziji Strategije razvoja i saradnje (CDCS), iako će napori biti dopunjeni i drugim američkim vladinim činiocima i drugim donatorima. Dostizanje cilja Strategije zahtevaće kako diplomatske tako i napore u pružanju pomoći na strani američke vlade i sire donatorske zajednice, i ono je podložno brojnim rizicima i pretpostavkama. 

Date 
Tuesday, Oktobar 7, 2014 - 5:45am